HI7

7. Ihmisoikeuksien historia

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
  • ymmärtää, mitä tarkoitetaan ihmisoikeuksilla ja käsittää, miksi ne ovat tärkeitä
  • tietää, missä ja miten ihmisoikeuksia on eri aikoina rikottu
  • oppii toimimaan yritteliäästi ja tavoitteellisesti
  • kykenee etsimään historiallisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä
Kurssin sisällöt
  • Ihmisoikeuskysymykset eri aikakausina ja eri alueilla
  • Perehdytään kurssilla valittuun kansaan tai etniseen ryhmään kohdistuvien vainojen taustoihin ja toteutumismuotoihin.
  • Digitaalisten lähteiden esittely ja käyttötavat, joita sovelletaan käytäntöön kurssin teemaan liittyvän projektityöskentelyn aikana.
  • Kurssi voidaan suorittaa osittain omakustanteisella opintomatkalla, joka kohdistuu Auschwitz - Birkenaun keskitysleirille tai johonkin muuhun kurssin teemaan liittyvään kohteeseen.
Arviointi

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa oppitunneilla, aktiivista työskentelyä kurssin projektien aikana. Osan projektityöskentelystä voi korvata opintomatkalla.


Kurssi arvostellaan arvosanoin hyväksytty/hylätty .