HI5

5. Ruotsin itämaasta Suomeksi (HI5)

Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija


 • tutustuu historiatieteen tutkimusmenetelmiin ja oppii rakentamaan pieniä kokonaisuuksia käyttämällä alkuperäislähteitä
 • tuntee suomalaista kulttuuriperintöä

 • hahmottaa Suomen historialliset kehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren alueeseen

 • kykenee yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta

 • tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen

 • osaa arvioida suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin.

Keskeiset sisällöt

Suomen alue ennen ristiretkiä

 • tutkimusmenetelmät ja käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä

 • rautakautinen heimoyhteiskuntien Suomi

 • Pohjois-Pohjanmaan esihistoriaa

Keskiaika

 • Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen

 • kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen

 • yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri

Uusi aika

 • reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta

 • Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen

 • sääty- ja maatalousyhteiskunta

 • kehittyvä talous

 • Oulun kaupunki

Ruotsista Venäjän osaksi

 • Suomen aseman muutos ja yhteiskunnalliset uudistukset Ruotsin ajan lopulla

 • Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty

 • kansallinen herääminen, sivistys, tiede ja taide