FY03_k2018

Kurssisuunnitelma

FY03.2 k.2018      
           
Pvm Nro Aika Aihe Työtapa Kotiteht
ma 9.4. 1 4 Kurssin suunn. Sähkövirta Oppilastyö 1-2,1-3,1-9,1-10
ke 11.4. 2 2 Jännitelähteet.  Oppilastyö 2-3,2-4,2-8,2-10
to 12.4. 3 3 Ohmin laki. Tunnilla 3-5 Oppilastyö 3-4,3-6,3-9,3-11, 3-12
ma 16.4. 4 4 Resistanssiin vaikuttavat tekijät Oppilastyö 4-3,4-4, 4-5,4-7
ke 18.4. 5 2 Potentiaali ja jännitehäviö Näytetehtävä 5-3,5-5,5-7, 5-10
to 19.4. 6 3 Kircchoffin 2. laki   5-9,5-11,5-13
ma 23.4. 7 4 Opettajien koulutusta    
ke 25.4. 8 2 Vastusten kytkennät Oppilastyö 6-4,6-7,6-10,6-12
to 26.4. 9 3 Sähkölaitteen teho.Joulen laki   7-3,7-4,7-7,7-11, 7-15
ke 2.5. 10 4 Pariston kuormituskäyrä Oppilastyö,TS 8-2, 8-3,8-4,8-6,8-7
to 3.5. 11 2 Sähkövaraus.,   9-3,9-7,9-9
ma 7.5. 12 3 Coulombin laki.   10-2,10-7,10-11,10-14
ke 9.5. 13 4 Sähkökenttä.   11-2,11-6 ,11-9,11-11
ma 14.5. 14 2 Homog.sähkökenttä   12-2, 12-5,12-612-9
ke 15.5. 15 3 Varattu hiukkanen homog.sähkök.   13-2,13-4,13-6, 13-7
to 17.5. 16 4 Kondensaattori,kapasitanssi ja kond. energia   14-2,14-4,14-7
ma 21.5. 17 2 Puolijohteet Oppilastyö 15-2,15-5,15-7
ke 22.5. 18 3 Kertausta    
           
ARVIOINTI   Koe 50 % yli 10 laskettua 1 piste
      Kotitehtävät 20% yli 20 laskettua 2 pistettä
      Näyteteht+työselostus 30 % yli 30 laskettua 3 pistettä
      Tuntiosaaminen +/- 0,5 numero yli 40 laskettua 4 pistettä
        yli 50 laskettua 5 pistettä
        yli 60 laskettua 6 pistettä 
           
      Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että   
      yli 50 % kotitehtävistä on laskettu.  
           
      Kotitehtävät: Oma kirjanpito 1 p/tehtävä  
      Sähköisenä, editorilla 2p/tehtävä    
           

Liitteet:

HOX! Tästä näet myös sähköiset tehtävät punaisena.