Uskonto (UE)

USKONNON ITSENÄINEN SUORITTAMINEN

Ohje, vaatimukset ja arviointi

1. Aivan ensimmäiseksi tutustu kurssikirjaan lukemalle se läpi. Näin selviää onko kurssi tentittävissä.
2. Perehdy tenttivaatimuksiin.
3. Täytä kirjallinen tenttianomus
4. Sovi esseiden, referaattien yms. aiheet tarkasti opettajan kanssa.
5. Sovi aikataulu
6. Lähteisiin tutustuminen
7. Työskentelyvaihe. -kysy aina kun on epäselvää. Työskentelyn aikana kannattaa pitää pari välipalaveria opettajan kanssa. -lähteiden suora kopiointi ei kuulu tenttikäytäntöön – oleellista on tuottaa itse.
8. Tentin palautekeskustelu
9. Arvostelu. Suoritukset arvostellaan numeroin 4-10. Kiitettävän numeron saaminen vaati kovaa työtä ja laadukkaita tuotoksia.

USKONTO 1

Vaihtoehto a)

1. Normaali kurssikoe
2. Perehtyminen neljään Raamatun kirjaan 2 VT (esim. Jeremia ja Job) 2 UT (esim. Luukas ja roomalaiskirje). !/2 sivua/kirja 3. Perehtyminen Raamatun syntyolosuhteisiin. Noin 2 sivua.
4. Uskonnon ja taiteen suhteen tarkastelu. Noin 3 sivun kirjoitelma. 5. Kirjoitelma uskonnon määrittelyyn liittyvästä problematiikasta. Noin 3 sivua 6. Essee 7. Suullinen kuulustelu

Vaihtoehto b)

1. Normaali kurssikoe
2. Tutkielma (15-20 sivua)
3. Essee Vastuuopettajat: Kari-Pekka Lapinoja/Hannele Siljander

USKONTO 2

Vaihtoehto a)

1. Normaali kurssikoe
2. Perehtyminen neljään nykymaailman uskonnollista tilaa käsittelevään artikkeliin. Kustakin artikkelista ¼ sivun referaatti
3. Perusteellinen tutustuminen kolmeen kirkkohistorian merkkihenkilöön (esim. Paavali, Augustinus, Luther, Loyola) Jokaisesta noin 2 sivun esitys
4. Vierailu kahden kristillisen ryhmän tilaisuudessa (esim. ort. kat, hell.) Noin kahden sivun esitys vierailusta, historiasta, opetuksesta.
5. Essee kirkkohistorian alueelta
6. Suullinen kuulustelu

Vaihtoehto b)

1. Normaali kurssikoe
2. Tutkielma (15-20 sivua)
3. Essee
Vastuuopettajat: Kari-Pekka Lapinoja/Hannele Siljander

USKONTO 3

Vaihtoehto a)

1. Normaali kurssikoe
2. Kahden ajankohtaisen eettisen ongelman käsittely eettisin käsittein. Noin 2 sivua/ongelma
3. Kaksi kirjareferaattia. Noin 3-5 sivua/referaatti esim. - Häyry – Häyry: Rakasta, kärsi ja unhoita - Lindqvist: Elintaso ja uhattu ihmisyys - King: Ei väkivaltaa - Tai jokin muu yhdessä sovittava kirjallisuus
4. Essee dogmatiikan alueelta
5. Suullinen kuulustelu

Vaihtoehto b)

1. Normaali kurssikoe
2. Tutkielma (15-20 sivua)
3. Essee Vastuuopettajat: Kari-Pekka Lapinoja/Hannele Siljander

USKONTO 4.

Vaihtoehto a)

1. Normaali kurssikoe
2. Raportti neljästä suuresta uskonnosta. Noin 2 sivua/uskonto
3. Tutustuminen kahteen uskonnolliseen (ei-krist.) merkkihenkilöön. Noin 2 sivua/henkilö.
4. 10 maailmanuskontoja käsittelevään sanomalehtiartikkeliin tutustuminen. Raportti artikkeleista. Noin 6 lausetta/artikkeli
5. Essee uususkonnoista
6. Suullinen kuulustelu

Vaihtoehto b)

1. Normaali kurssikoe
2. Tutkielma (15-20 sivua)
2. Essee
Vastuuopettajat: Kari-Pekka Lapinoja/Hannele Siljander

USKONTO 5

Vaihtoehto a)

1. Normaali kurssikoe
2. 4 vierailukäyntiä uskonnollisessa tilaisuudessa (kat, ort. hell. pel.arm, jeh. Jne.). yhden sivun raportti/vierailu
3. Essee muinaissuomalaisten uskonnosta
4. Essee Suomen kirkon herätysliikkeistä
5. Suomen uskonnollisen kentän analysointi. Kaaviokuva
6. Suomen ev.lut. kirkon tilaa ja toimintaa valottavien 8 artikkelin analysointi. Noin 6 lauseen referaatti/artikkeli
7. Suullinen kuulustelu

Vaihtoehto b)

1. Normaali kurssikoe
2. Tutkielma (15-20 sivua)
3. Essee
Vastuuopettajat: Kari-Pekka Lapinoja/Hannele Siljander