Saksa, B2/3-oppimäärä

SAKSAN B2/3-OPPIMÄÄRÄN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN

Kursseja SAB31 ja SAB32 ei voi suorittaa itsenäisesti.

SAB21 Ohjeet, vaatimukset ja arviointi

Vastuuopettaja: Sanna Järvinen Oppikirjat: Neue Adresse 1-3, Kurs 1 Kurssien itsenäisestä suorittamisesta sovitaan aina erikseen saksan lehtoreiden kanssa. Itsenäisesti suoritettavan kurssin suunnitelmaan sisältyy kirjallisia välitehtäviä, suullisia haastattelutilanteita ja kuuntelutehtäviä sekä kurssikoe. Vastuuopettajan kanssa sovitaan suoritusten aikataulu. Tekstikirjan kappaleet tulee lukea ja suomentaa hyvin ja kappaleiden pääsisältö on pystyttävä kertomaan saksaksi. Kappaleiden sanastot on opeteltava sekä työkirjan harjoitukset on tehtävä huolellisesti. Tapaamisia on viisi ja niiden aiheet ovat: 1. tapaaminen: kpl 1-5, kielioppi, kuullunymmärtämisharjoitus 2. tapaaminen: kpl 6-10, kielioppi, kuullunymmärtämisharjoitus 3. tapaaminen: työkirjan tehtävien tarkistaminen, kirjoitelman palautus 4. tapaaminen: kuullun ymmärtämisen koe, kirjoitelman palautus 5. tapaaminen: kurssikoe (kpl 1-10 ja kurssin kielioppi) Kappalekohtaiset tehtävät: kpl 1: teht. 4, 6-11 kpl 2: teht. 4-8, 10, 12 kpl 3: teht. 3-5, 8-9, 12 kpl 4: teht. 3-4, 8-9 kpl 5: teht. 3, 7-14 kpl 6: teht. 1, 4, s. 66, 10-15 kpl 7: teht. 2-4, 6 kpl 8: teht. 1, 5, 7-10, 11 kpl 9: teht. 3, 6-11, kpl 10: teht. 3-5, 7-9 Valitse lisäksi kaksi seuraavista kirjoitelmatehtävistä: s.29:11, s. 31: 13b, s. 47: 5, s. 54: 4,s. 103: 13, s.112: 10 ja 11 Arviointi: Kurssikoe 50 % arvosanasta. Loput 50 % muodostuu muusta työstä (tehtävät, kirjoitelmat ja kuuntelukoe).

SAB22 Ohjeet, vaatimukset ja arviointi

Vastuuopettaja: Sanna Järvinen Oppikirjat: Neue Adresse 1-3, Kurs 2 Kurssien itsenäisestä suorittamisesta sovitaan aina erikseen saksan lehtoreiden kanssa. Itsenäisesti suoritettavan kurssin suunnitelmaan sisältyy kirjallisia välitehtäviä, suullisia haastattelutilanteita ja kuuntelutehtäviä sekä kurssikoe. Vastuuopettajan kanssa sovitaan suoritusten aikataulu. Tekstikirjan kappaleet tulee lukea ja suomentaa hyvin ja kappaleiden pääsisältö on pystyttävä kertomaan saksaksi. Kappaleiden sanastot on opeteltava sekä työkirjan harjoitukset on tehtävä huolellisesti. Tapaamisia on viisi ja niiden aiheet ovat: 1. tapaaminen: kpl 11-15, kielioppi, kuullunymmärtämisharjoitus 2. tapaaminen: kpl 16-19, kielioppi, kuullunymmärtämisharjoitus 3. tapaaminen: työkirjan tehtävien tarkistaminen, kirjoitelman palautus 4. tapaaminen: kuullun ymmärtämisen koe, kirjoitelman palautus 5. tapaaminen: kurssikoe (kpl 11-19 ja kurssin kielioppi) Kappalekohtaiset tehtävät: kpl 11: teht. 3-4, 6a, 8-11, 12 kpl 12: teht. 2, 8-12 kpl 13: teht. 1-2, 6 kpl 14: teht. 4-6, 8 kpl 15: teht. 4a-6, 10a, 14 kpl 16: teht. 1, 5-9 kpl 17: teht. 2-6, 8-9, 10b, 11 kpl 18: teht. 1a, 3, 6-8a, 9 kpl 19: teht. 3, s. 92, 6a, 7, 10 kirjall. Valitse lisäksi kaksi seuraavista kirjoitelmatehtävistä: s. 8: 6b, s. 25: 13/14, s. 34: 7, s. 35: 11, s. 43: 7, s. 46: 10 Arviointi: Kurssikoe 50 % arvosanasta. Loput 50 % muodostuu muusta työstä (tehtävät, kirjoitelmat ja kuuntelukoe).

SAB23 Ohjeet, vaatimukset ja arviointi

Vastuuopettaja: Sanna Järvinen Oppikirjat: Neue Adresse 1-3, Kurs 3 Kurssien itsenäisestä suorittamisesta sovitaan aina erikseen saksan lehtoreiden kanssa. Itsenäisesti suoritettavan kurssin suunnitelmaan sisältyy kirjallisia välitehtäviä, suullisia haastattelutilanteita ja kuuntelutehtäviä sekä kurssikoe. Vastuuopettajan kanssa sovitaan suoritusten aikataulu. Tekstikirjan kappaleet tulee lukea ja suomentaa hyvin ja kappaleiden pääsisältö on pystyttävä kertomaan saksaksi. Kappaleiden sanastot on opeteltava sekä työkirjan harjoitukset on tehtävä huolellisesti. Tapaamisia on viisi ja niiden aiheet ovat: 1. tapaaminen: kpl 20-23, kielioppi, kuullunymmärtämisharjoitus 2. tapaaminen: kpl 24-27, kielioppi, kuullunymmärtämisharjoitus 3. tapaaminen: työkirjan tehtävien tarkistaminen, kirjoitelman palautus 4. tapaaminen: kuullun ymmärtämisen koe, kirjoitelman palautus 5. tapaaminen: kurssikoe (kpl 20-27 ja kurssin kielioppi) Kappalekohtaiset tehtävät: kpl 20: teht. 2-4 kpl 21: teht. 1a, 3a, 4-5, 9-10 kpl 22: teht. 2, 4a, 5-8, 10-12 kpl 23: teht. 1a, 3, 8-13 kpl 24: teht. 1a, 3-5a, 8 kpl 25: teht. 3, 5-7 kpl 26: teht. 3a, 4-7, 10 kpl 27: teht. 1-3, 5a, b, 6-8 Valitse lisäksi yksi seuraavista kirjoitelmatehtävistä s. 30: 1b/ s. 31: 4a, s. 48: 9, 10, s. 67: 12, s. 77: 9 Arviointi: Kurssikoe 50 % arvosanasta. Loput 50 % muodostuu muusta työstä (tehtävät, kirjoitelmat ja kuuntelukoe).

SAB24 Ohjeet, vaatimukset ja arviointi

Vastuuopettaja: Sanna Järvinen Oppikirjat: Neue Adresse 4-6, Kurs 4 Kurssien itsenäisestä suorittamisesta sovitaan aina erikseen saksan lehtoreiden kanssa. Itsenäisesti suoritettavan kurssin suunnitelmaan sisältyy kirjallisia välitehtäviä, suullisia haastattelutilanteita ja kuuntelutehtäviä sekä kurssikoe. Vastuuopettajan kanssa sovitaan suoritusten aikataulu. Tekstikirjan kappaleet tulee lukea ja suomentaa hyvin ja kappaleiden pääsisältö on pystyttävä kertomaan saksaksi. Kappaleiden sanastot on opeteltava sekä työkirjan harjoitukset on tehtävä huolellisesti. Tapaamisia on viisi ja niiden aiheet ovat: 1. tapaaminen: kpl 1-4, kielioppi, kuullunymmärtämisharjoitus 2. tapaaminen: kpl 5-9, kielioppi, kuullunymmärtämisharjoitus 3. tapaaminen: työkirjan tehtävien tarkistaminen, kirjoitelman palautus 4. tapaaminen: kuullun ymmärtämisen koe, kirjoitelman palautus 5. tapaaminen: kurssikoe (kpl 1-9 ja kurssin kielioppi) Kappalekohtaiset tehtävät: kpl 1: teht. 4c, 5, 7, 12 kpl 2: teht. 3-4, 5a, 6a, 7-8a, 10-11 kpl 3: teht. 1-3, 5, 8-9 kpl 4: teht. 1-3a-c, 7-9 kpl 5: teht. 3-7, 9-13 kpl 6: teht. 3-4a, 5-8 kpl 7: teht. 2a, 3-4, 6, 9 kpl 8: teht. 3-5a, 7-9 kpl 9: teht. 3a, 6, 8a Valitse lisäksi kaksi seuraavista kirjoitelmatehtävistä: s. 14: 9, s. 17: 11, s. 36: 10b, s. 70: 10 Arviointi: Kurssikoe 50 % arvosanasta. Loput 50 % muodostuu muusta työstä (tehtävät, kirjoitelmat ja kuuntelukoe).

SAB25 Ohjeet, vaatimukset ja arviointi

Vastuuopettaja: Sanna Järvinen Oppikirjat: Neue Adresse 4-6, Kurs 5 Kurssien itsenäisestä suorittamisesta sovitaan aina erikseen saksan lehtoreiden kanssa. Itsenäisesti suoritettavan kurssin suunnitelmaan sisältyy kirjallisia välitehtäviä, suullisia haastattelutilanteita ja kuuntelutehtäviä sekä kurssikoe. Vastuuopettajan kanssa sovitaan suoritusten aikataulu. Tekstikirjan kappaleet tulee lukea ja suomentaa hyvin ja kappaleiden pääsisältö on pystyttävä kertomaan saksaksi. Kappaleiden sanastot on opeteltava sekä työkirjan harjoitukset on tehtävä huolellisesti. Tapaamisia on viisi ja niiden aiheet ovat: 1. tapaaminen: kpl 10-13, kielioppi, kuullunymmärtämisharjoitus 2. tapaaminen: kpl 14-17, kielioppi, kuullunymmärtämisharjoitus 3. tapaaminen: työkirjan tehtävien tarkistaminen, kirjoitelman palautus 4. tapaaminen: kuullun ymmärtämisen koe, kirjoitelman palautus 5. tapaaminen: kurssikoe (kpl 10-17 ja kurssin kielioppi) Kappalekohtaiset tehtävät: kpl 10: teht. 1, 3-4a, 5, 7-8 kpl 11: teht. 3, 5, 7-9 kpl 12: teht. 2, 3b, 5-7a, 9-10, 11 kpl 13: teht. 4a, 5-6, 10 kpl 14: teht. 3-4a, 5, 6a, 7-10 kpl 15: teht. 3 kpl 16: teht. 4-7, 9a, 10-12a kpl 17: teht. 4-5, 7, 9-11 Valitse lisäksi kaksi seuraavista kirjoitelmatehtävistä: s. 26: 7b, s. 39: 8, s. 49: 11, s. 59: 2, 3, s. 67, 16 Arviointi: Kurssikoe 50 % arvosanasta. Loput 50 % muodostuu muusta työstä (tehtävät, kirjoitelmat ja kuuntelukoe).

SAB26 Ohjeet, vaatimukset ja arviointi

Vastuuopettaja: Sanna Järvinen Oppikirjat: Neue Adresse 4-6, Kurs 6 Kurssien itsenäisestä suorittamisesta sovitaan aina erikseen saksan lehtoreiden kanssa. Itsenäisesti suoritettavan kurssin suunnitelmaan sisältyy kirjallisia välitehtäviä, suullisia haastattelutilanteita ja kuuntelutehtäviä sekä kurssikoe. Vastuuopettajan kanssa sovitaan suoritusten aikataulu. Tekstikirjan kappaleet tulee lukea ja suomentaa hyvin ja kappaleiden pääsisältö on pystyttävä kertomaan saksaksi. Kappaleiden sanastot on opeteltava sekä työkirjan harjoitukset on tehtävä huolellisesti. Tapaamisia on viisi ja niiden aiheet ovat: 1. tapaaminen: kpl 18-21, kielioppi, kuullunymmärtämisharjoitus 2. tapaaminen: kpl 22-25, kielioppi, kuullunymmärtämisharjoitus 3. tapaaminen: työkirjan tehtävien tarkistaminen, kirjoitelman palautus 4. tapaaminen: kuullun ymmärtämisen koe, kirjoitelman palautus 5. tapaaminen: kurssikoe (kpl 18-25 ja kurssin kielioppi) Kappalekohtaiset tehtävät: kpl 18: teht. 2-5a, 7a, 12 kpl 19: teht. 2-6, 9, 11-12 kpl 20: teht. 3a, b; 4a, b; 6a, 7 kpl 21: teht. 1, 3, 5, 6, 8-9a, 10a kpl 22: teht. 5-6 kpl 23: teht. 3a, 4-6a, 7-8 kpl 24: teht. 3-5, 7-8 kpl 25: teht. 3-6a, 7-8, 10 Valitse lisäksi kaksi seuraavista kirjoitelmatehtävistä: s. 12: 8, 9; s. 50: 10, s. 62: 9 Arviointi: Kurssikoe 50 % arvosanasta. Loput 50 % muodostuu muusta työstä (tehtävät, kirjoitelmat ja kuuntelukoe).

SAB27 Ohjeet, vaatimukset ja arviointi

Vastuuopettaja: Sanna Järvinen Oppikirjat: Neue Adresse 7-8, Kurs 7 Kurssien itsenäisestä suorittamisesta sovitaan aina erikseen saksan lehtoreiden kanssa. Itsenäisesti suoritettavan kurssin suunnitelmaan sisältyy kirjallisia välitehtäviä, suullisia haastattelutilanteita ja kuuntelutehtäviä sekä kurssikoe. Vastuuopettajan kanssa sovitaan suoritusten aikataulu. Tekstikirjan kappaleet tulee lukea ja suomentaa hyvin ja kappaleiden pääsisältö on pystyttävä kertomaan saksaksi. Kappaleiden sanastot on opeteltava ja työkirjan harjoitukset on tehtävä huolellisesti. Kurssiin kuuluu myös ainakin yhden kirjallisen yo-vihkon tekeminen sekä yksi yo-kuuntelu kokonaan. Tapaamisia on viisi ja niiden aiheet ovat: 1. tapaaminen: kpl 1-4, kielioppi sopimuksen mukaan, kuullunymmärtämisharjoitus 2. tapaaminen: kpl 5-8, kielioppi sopimuksen mukaan, kuullunymmärtämisharjoitus 3. tapaaminen: työkirjan tehtävien tarkistaminen, kirjallisen yo-vihkon ja kirjoitelman palautus 4. tapaaminen: kuullun ymmärtämisen koe, yo-kuuntelun ja kirjoitelman palautus 5. tapaaminen: kurssikoe (kpl 1-8 ja yhdessä sovittu kielioppi) Kappalekohtaiset tehtävät: kpl 1: teht. 1-3, 6a kpl 2: teht. 3-5a, 6b, 7 kpl 3: teht. 1-5 kpl 4: teht. 2-4, 6a, 7 kpl 5: teht. 1-2, 4, 6-8a kpl 6: teht. 1-4 kpl 7: teht. 2, 4a, 6-7a kpl 8: teht. 3a, 4a Valitse lisäksi kaksi seuraavista kirjoitelmatehtävistä: s. 23: 6, s. 33: 9, s. 53: 5. Lisää kirjoitelman aiheita työkirjan sivuilla 65-66. Arviointi: Kurssikoe 50 % arvosanasta. Loput 50 % muodostuu muusta työstä (tehtävät, kirjoitelmat ja kuuntelukoe).

SAB28 Ohjeet, vaatimukset ja arviointi

Vastuuopettaja: Sanna Järvinen Oppikirjat: Neue Adresse 7-8, Kurs 8 Kurssien itsenäisestä suorittamisesta sovitaan aina erikseen saksan lehtoreiden kanssa. Itsenäisesti suoritettavan kurssin suunnitelmaan sisältyy kirjallisia välitehtäviä, suullisia haastattelutilanteita ja kuuntelutehtäviä sekä kurssikoe. Vastuuopettajan kanssa sovitaan suoritusten aikataulu. Tekstikirjan kappaleet tulee lukea ja suomentaa hyvin ja opetella kertomaan saksaksi niiden pääsisältö. Kappaleiden sanastot pitää opetella sekä tehdä työkirjan harjoitukset huolellisesti. Kurssiin kuuluu myös ainakin yhden kirjallisen yo-vihkon tekeminen sekä yksi yo-kuuntelu kokonaan. Tapaamisia on viisi ja niiden aiheet ovat: 1. tapaaminen: kpl 9-12, kielioppi sopimuksen mukaan, kuullunymmärtämisharjoitus 2. tapaaminen: kpl 13-16, kielioppi sopimuksen mukaan, kuullunymmärtämisharjoitus 3. tapaaminen: työkirjan tehtävien tarkistaminen, kirjallisen yo-vihkon ja kirjoitelman palautus 4. tapaaminen: kuullun ymmärtämisen koe, yo-kuuntelun ja kirjoitelman palautus 5. tapaaminen: kurssikoe (kpl 9-16 ja kurssin kielioppi) Kappalekohtaiset tehtävät: kpl 9: teht. 4, 5-6 kpl 10: teht. 2, 5a, 6 kpl 11: teht. 3, 4a, 5a kpl 12: teht. 1-3 kpl 13: teht. 3-4, 6a, 7 kpl 14: teht. 1-3 kpl 15: teht. 1-2, 4-5, 7 kpl 16: teht. 4-7 Kirjoita lisäksi kaksi kirjoitelmaa. Aiheet ovat työkirjan sivuilla 112-113. Arviointi: Kurssikoe 50 % arvosanasta. Loput 50 % muodostuu muusta työstä (tehtävät, kirjoitelmat ja kuuntelukoe).