Matematiikka

MATEMATIIKAN KURSSIEN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN

Pitkä oppimäärä

Yleensä matematiikan kurssit voi suorittaa itsenäisesti opiskellen. Kursseja MAA12, MAA14—MAA17 ja MAB9 ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Itsenäisessä suorituksessa opiskelijan on suoritettava seuraavat tehtävät: • 100 tehtävää kurssiin soveltuvasta oppikirjasta. Tehtävät ovat sopimuksen mukaan joko opettajan määräämiä tai valinnaisia. • Koe. Mahdollisuuksien mukaan koe on normaali kurssikoe. • Projektityö sopimuksen mukaan • Testejä sopimuksen mukaan Suorituksen vastaanottaja on pääsääntöisesti kurssia sinä vuonna opettava opettaja tai seuraavan listan mukainen vastuuopettaja: MAA1—MAA4, Erkki Matala-aho MAA5—MAA8, MAA12, Vilho Hyytinen MAA9—MAA11, Ari Heimonen MAA13—MAA17 Hellevi Kupila

Lyhyt oppimäärä

MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt 1. Kokonais- ja murtolukujen laskutoimitukset, potenssit ja juuret, prosenttilaskentaa, polynomit, kuvaajien piirtäminen(suora ja paraabeli), ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, verrannollisuus. 2. Variaabeli 1- kirja (OTAVA) 3. 100 laskua perusteluineen. Laskuja täytyy olla jokaisesta kirjan kappaleesta.Kurssikoe. 4. Numero tulee kokeen perusteella. MAB2 Geometria 1.) Tehdään opettajan antamat tehtävät(laskuja ja mahdollinen projektityö)ja palautetaan ne tehtyinä ennen kurssikoetta 2.) Kurssikoe joko muiden kurssille osallistuneiden kanssa tai opettaja pitää yksittäisen kokeen. 3.) Arvioinnissa otetaan huomioon sekä kohdan 1. että kohdan 2. suoritukset. Suorituksen vastaanottaja on pääsääntöisesti kurssia sinä vuonna opettava opettaja tai seuraavan listan mukainen vastuuopettaja: MAB1—MAB6, MAB9, Pirkko Keskitalo MAB7—MAB8, Ari Heimonen