Yhteiskuntaoppi

Kurssien itsenäinen suorittaminen

Kurssivaatimukset

1. Suomalainen yhteiskunta (YH1)

 1. Normaali kurssikoe, jossa tentitään kurssin oppikirja. Arviointi numeroin 4 – 10.
 2. Suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvän ajankohtaisen teeman seuraaminen 6 viikon ajan ja kirjallinen seurantaraportti, johon kuuluu myös analyysi ja johtopäätökset, laajuus 5 – 6 sivua. Aihe ja muoto sovitaan opettajan kanssa erikseen. Arviointi hyväksytty/hylätty
 3. Referaatti jostain yhteiskuntaopin aluetta syventävästä artikkelista, joka sovitaan erikseen opettajan kanssa.Arviointi hyväksytty/hylätty

2. Taloustieto (YH2)

 1. Normaali kurssikoe, jossa tentitään kurssin oppikirja. Arviointi numeroin 4 – 10.
 2. Talouteen liittyvän ajankohtaisen teeman seuraaminen 6 viikon ajan ja kirjallinen seurantaraportti, johon kuuluu myös analyysi ja johtopäätökset, laajuus 5 – 6 sivua. Aihe ja muoto sovitaan opettajan kanssa erikseen. Arviointi hyväksytty/hylätty.
 3. Laajahko essee, vähintään 4 sivua koneella kirjoitettuna, jostain kurssin aihepiiriin liittyvästä teemasta. Työn tekemiseen on käytettävä oppikirjan ulkopuolista lähdettä ja lähde/lähteet on merkittävä näkyviin työhön.
Arviointi numeroin 4-10. Koko kurssin arvosanaan vaikuttaa koe 70 % ja essee 30 %.

3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH3)

 1. Normaali kurssikoe, jossa tentitään kurssin oppikirja. Arviointi numeroin 4 – 10.
 2. Tutkielma jostain EU:n jäsenvaltiosta: maan kulttuurin ominaispiirteet, poliittinen järjestelmä ja sen historia sekä maan toiminta EU:ssa. Laajuus 8 – 10 sivua. Aihe sovitaan opettajan kanssa. Arviointi numeroin 4 – 10.
 3. Vierailukäynti Oulun EU-tiedotukseen ja tutustuminen siellä olevaan ajankohtaismateriaaliin. Vierailusta tehdään opettajan ohjeiden mukainen raportti. Arviointi hyväksytty/hylätty –asteikolla.
Kurssin kokonaisarvosanassa kurssikokeen osuus on 50 % ja tutkielman 50 %

4. Kansalaisen lakitieto YH4

 1. Normaali kurssikoe, jossa tentitään kurssin oppikirja. Arviointi numeroin 4 – 10.
 2. Tutustumiskäynnit Oulun käräjäoikeuden istuntoon ja kunnallisen kuluttajaneuvojan virastoon sekä Finlex – lakitietokannan verkkosivuille. Opettaja antaa ohjeet raportoinnista. Arviointi hyväksytty/hylätty.
 3. Tutkielma kurssin sisältöön liittyvästä erityisaiheesta. Aihe sovitaan opettajan kanssa, joka myös antaa käytännön ohjeet. Arvosana 4 – 10.
Kurssin kokonaisarvosanassa kurssikokeen osuus on 50 % ja tutkielman 50 %.

5. Sosiologia YH5

6. Yrittäjyyskurssi YH6

7. Yhteiskuntaopin kertauskurssi YH7ITSENÄISESTI SUORITETTAVIEN KURSSIEN VASTAANOTTAJAT
YH1 Katrimaija Lehtinen-Itälä
YH2 Jari Honkanen
YH3 Katrimaija Lehtinen-Itälä
YH4 Jari Honkanen
YH5 Ei itsenäistä suoritusmahdollisuutta
YH6 Ei itsenäistä suoritusmahdollisuutta
YH7 Ei itsenäistä suoritusmahdollisuutta.
Mikäli itsenäisen suorituksen vastaanottaja on estynyt hoitamasta tehtävää, joku muu aineen opettajista ottaa suorituksen vastaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä