Uskonto

Kurssien itsenäinen suorittaminen


Ohje, vaatimukset ja arviointi

1. Aivan ensimmäiseksi tutustu kurssikirjaan lukemalle se läpi. Näin selviää onko kurssi tentittävissä.
2. Perehdy tenttivaatimuksiin.
3. Täytä kirjallinen tenttianomus
4. Sovi esseiden, referaattien yms. aiheet tarkasti opettajan kanssa.
5. Sovi aikataulu
6. Lähteisiin tutustuminen
7. Työskentelyvaihe. -kysy aina kun on epäselvää. Työskentelyn aikana kannattaa pitää pari välipalaveria opettajan kanssa. -lähteiden suora kopiointi ei kuulu tenttikäytäntöön – oleellista on tuottaa itse.
8. Tentin palautekeskustelu
9. Arvostelu. Suoritukset arvostellaan numeroin 4-10. Kiitettävän numeron saaminen vaati kovaa työtä ja laadukkaita tuotoksia.

USKONTO 1 Uskonto ilmiönä - kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

Vaihtoehto a)

1. Normaali kurssikoe
2. Mediaseuranta. Juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia koskevan viiden artikkelin analysointi ja sekä sijoittaminen uskonnolliseen kontekstiin. Pelkkä raferointi ei riitä suoritukseksi.
3. Esseet vertailemalla uskonnnon näkökulmasta juutalaisten, kristittyjen ja muslimien
a) arkielämää
b) juhlaperinnettä
4. Vertaileva essee kolmen suuren uskonnon
a) Jumalakäsityksestä
b) Kärsimyksen alkuperästä
c) Pelastuskäsityksestä
5. Suullinen kuulustelu

Vaihtoehto b)

1. Normaali kurssikoe
2. Tutkielma (15-20 sivua)
3. Essee

USKONTO 2 Maailman laajuinen kristinusko

Vaihtoehto a)

1. Normaali kurssikoe
2. Perehtyminen neljään nykymaailman uskonnollista tilaa käsittelevään artikkeliin. Kustakin artikkelista ¼ sivun referaatti
3. Perusteellinen tutustuminen kolmeen kirkkohistorian merkkihenkilöön (esim. Paavali, Augustinus, Luther, Loyola, Wesley, Calvin) Jokaisesta noin 2 sivun esitys
4. Vierailu kahden kristillisen ryhmän tilaisuudessa (esim. ort. kat, hell.) Noin kahden sivun esitys vierailusta, historiasta, opetuksesta.
5. Essee kirkkohistorian alueelta
6. Suullinen kuulustelu

Vaihtoehto b)

1. Normaali kurssikoe
2. Tutkielma (15-20 sivua)
3. Essee

USKONTO 3 Maailman uskontoja uskonnollisia liikkeitä

Vaihtoehto a)

1. Normaali kurssikoe
2. Raportti neljästä suuresta kaukoidän uskonnosta. Noin 2 sivua/uskonto
3. Tutustuminen kahteen uskonnolliseen (kaukoidän ) merkkihenkilöön. Noin 2 sivua/henkilö.
4. 5 kaukoidän maailmanuskontoja käsittelevään sanomalehtiartikkeliin tutustuminen. Raportti artikkeleista. Noin 6 lausetta/artikkeli
5. Essee uususkonnoista
6. Suullinen kuulustelu

Vaihtoehto b)


1. Normaali kurssikoe
2. Tutkielma (15-20 sivua)
2. Essee

USKONTO 4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Vaihtoehto a)


1. Normaali kurssikoe
2. 4 vierailukäyntiä uskonnollisessa tilaisuudessa (kat, ort. hell. pel.arm, jeh. Jne.). yhden sivun raportti/vierailu
3. Essee suomalaisesta uskontodialogista ja ekumeniastä tänään
4. Essee Suomen kirkon herätysliikkeistä
6. Suomen ev.lut. kirkon tilaa ja toimintaa valottavien 8 artikkelin analysointi. Noin 6 lauseen referaatti/artikkeli
7. Suullinen kuulustelu

Vaihtoehto b)

1. Normaali kurssikoe
2. Tutkielma (15-20 sivua)
3. Essee

USKONTO 5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Vaihtoehto a)


1. Normaali kurssikoe
2. Essee, Kristinuskon perinne suomalaisessa yhteiskunnassa (esim. taide, talous ym.)
3. Referaatti kirjasta Oulun seudun kirkot. Vertaile kolmen kirkon taidetta ja arkkitehtuuria, Pyhän Tuomaan, Tuomiokirkon sekä ortodoksisen tai katolisen tai vapaakirkon osalta.
4. Essee muuinaisuomalaisten uskonnosta
5. Arvioi kristinuskon ilmenemistä kahden esimerkkiaineiston valossa. Esimerkiksi populaarikulttuurissa, musiikissa elokuvissa.
6. Tutustu uskontotieteen ja teologian tutkimusaloihin ja tutkimukseen. Esittele molemmista kaksi tutkimusalaa ja yksi tutkimus.
7. Suullinen kuulustelu


Vaihtoehto b)

1. Normaali kurssikoe
2. Tutkielma (15-20 sivua)
3. Essee

USKONTO 6 Uskonnot ja media

Vaihtoehto a)

1. Normaali kurssikoe
2. Etsi neljä uskontoon liittyvää artikkelia. referoi lyhesti niiden sisältö ja arvioi median suhdetta uskontoon näsissä artikkeleissa.
3. Käy haastattelemassa esimerkiksi Rauhan Tervehdyksen toimittajaa teemalla - uskonnollisen lehden toimittaminen mediavaikuttamisena. Laadi kysymykset etukäteen. Laadi artikkeli haastattelun pohjalta.
4. Perehdy kahteen uskonnolliseen yhteisöön kohdistuvaan kritiikkiin mediassa ja keskustelupalstoissa. Esittele kritiikin syitä ja perusteluita.
5. Kirjoita essee median kautta tapahtuvasta uskonnollisesta vaikuttamisesta.
6. Suullinen kuulustelu

Vaihtoehto b)

1. Normaali kurssikoe
2. Tutkielma (15-20 sivua)
3. EsseePeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä