Terveystieto

Kurssien itsenäinen suorittaminen

SIVUJEN SISÄLLÖT OVAT VIELÄ MUUTOKSEN ALLA!


Pakollinen kurssi Terveyden perusteet TE1

Kurssi voidaan osittain suorittaa itsenäisesti. Kurssin itsenäisen osion suorittamisesta sovitaan opettajan kanssa: suorittamiseen kuuluu lisätehtäviä (mm.tutkielma sekä portfolio) sekä osallistuminen kurssikokeeseen. Arviointi numeroin 4-10. Pakollinen kurssi on suoritettava ennen kuin voi osallistua syventäville kursseille.

Valtakunnalliset syventävät kurssit Nuoret, terveys ja arkielämä TE 2

Kurssin työtavat ja sisällöt ovat sellaisia, ettei kurssin itsenäistä suorittamista suositella. (kts.opinto-opas) Arviointi numeroin 4-10.

Terveys ja tutkimus TE 3

Kurssin työtavat ja sisällöt ovat sellaisia, ettei kurssin itsenäistä suorittamista suositella. (kts.opinto-opas) Arviointi numeroin 4-10.