Ruotsi

Kurssien itsenäinen suorittaminen

  • Pakollisista kursseista RUB12-RUB15 on yksi kurssi mahdollista tenttiä itsenäisesti.Syventäviä kursseja ei ole mahdollista tenttiä.


RUB12 Ohjeet, vaatimukset ja arviointi

Kurssin RUB12 (KIR) itsenäisen suorittamisen ohjeet:

Tema: De ungas liv i Norden: Norge och norsk kultur, mode och kläder, vänskap samt mat och välmående.

Läroboken: Fokus kurs 2

Kursinnehåll:

1) Början (s. 10-15)

2) Text 1 , Lukusanat
Intro: s. 16-17 b, d ja e
Teksti 1 ja sanat sekä teht. 1, 2a, 2b (vastaa), 3a, 3b, 4a, 5 ja 8a (suullisesti)
Kielioppi: s. 124-133

3) Text 2, Persoonapronominit
Intro: s. 28-29 a ja d
Teksti 2 ja sanat sekä teht.1a, 2a, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6a (lue), 7a, 7b (suullisesti), 8a ja 9 (kirjoita vastaus ruotsiksi).
Kielioppi: s.134-143

Ensimmäinen tapaaminen ja tehtävien läpikäynti __________kuussa vk ____ alku: päivä _________ klo __________
Delprov 1 päivä ________ klo _________

4) Text 3, Alistuskonjunktiolauseet
Intro: s. 42-43 a ja d
Teksti 3 ja sanat sekä teht.1, 2a, 2b (kirj.), 3a, 3b, 4 (suull.), 5abc, 5d, 8, 9a
Fokusmat: lue s. 56-57 ja tee 2abc, 5, 9b
Kielioppi: s. 144-151

5) Text 4, Adjektiivien vertailu
Intro: s. 64-65 a ja d
Teksti 4 ja sanat sekä teht. 1ab, 2ab (vastaa kys.), 3, 4ab, 6a (yksin suull.), 7ab, 10
Fokuskläder: lue s. 76-77 ja tee 1abc2a, 3a, 4b, 9a
Kielioppi: s. 152-159

Toinen tapaaminen _________kuussa vk ______ alku: päivä ____________ klo ________________

6) Text 5, Käskymuoto
Intro s. 84-85 a ja b
Teksti 5 ja sanat sekä teht.1ab, 2, 3a, 5, 6ab (yksin suull.), 7a, 8a, 9a, 10 b, 11a
Fokusmänniska: lue s. 100-101 ja tee teht. 1abc, 2a, 2b, 3abc, 6a
Kielioppi: s. 160-162

7) Text 6
Intro s. 111 c ja d
Teksti 6 ja sanat sekä teht.1ab, 2ab, 3a, 5b ja 9

Kolmas tapaaminen _________kuussa vk _____ alku: päivä __________ klo _____________

Delprov 2 koeviikolla: päivä _________ klo ____________

Arviointi (Bedömning): Osakoe 1 40%, osakoe 2 60% ja tehtävät pitää olla tehtyinä.
******************************************************************************************************************************
 

RUB13 Ohjeet, vaatimukset ja arviointi 

Kurssin RUB13 (HÄK) itsenäisen suorittamisen ohjeet:

Tema: Finland och finlandssvenskar, det finska samhället, findlandssvensk kultur, sevärdheter samt seder och vanor i Finland.

Läroboken: Fokus kurs 3

Kursinnehåll:

1)Text 1
Intro s.14 abd (yksin suull.)
Teksti 1 ja sanat sekä teht. 1, 2a (kirjall.) 2b, 3ab, 4,6a ja 7. Tekstin kertominen ruotsiksi juonikaavion avulla.
Fokus/Sevärdheter: lue sanat s.26-27 ja tee tehtävät 1a (yksin suull.) 1b, 2, 3, 6ab, 7a, 9b (kirjall.) ja 10.

Ensimmäinen tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti _________________________________

2)Text 2
Intro s.36 a ja c (yksin suull.)
Teksti 2 ja sanat sekä teht. 1b, 2ab (yksin suull.), 4ab, 5ab, 6, 8, 9 (yksin suull.), 10 (yksin suull.) ja 11.
Tekstin kertominen ruotsiksi juonikaavion avulla.
Kielioppi: Relatiivilause s.111-117.

3)Text 3
Intro s. 50 a, b (yksin suull.)
Teksti 3 ja sanat sekä teht.1, 2, 3ab (b yksin suull.), 5ab, 6a. Tekstin kertominen ruotsiksi juonikaavion avulla.
Kielioppi: Epäsuora kysymyslause s.118-122.

Toinen tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti _____________________________________

4)Text 4 
Intro s. 62 a, d ja e (yksin suull.)
Teksti 4 ja sanat sekä teht. 1ab, 2ab (b yksin suull.), 3a, 4, 5 (kirjall.), 6ab ja 8a. Tekstin kertominen ruotsiksi juonikaavion avulla.
Kielioppi: Pronominit (interrogatiivipronominit, man+det) s. 123-129.

5) Text 5
Intro s. 78 a, b ja d (yksin suull.)
Teksti 5 ja sanat sekä teht. 1, 2ab, 3, 4ab, 5, 7ab (b yksin suull.) ja 11.
Fokus/Fester och traditioner: lue sanat s.92-93 ja tee tehtävät 1a (yksin suull.), 2, 3, 4a (yksin suull.), 6 ja 7a.
Kielioppi: Pronominit (indefiniittipronominit ja demonstratiivipronominit) s. 130-150.

Kolmas tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti ______________________________________

6)Text 6
Intro s. abc (yksin suull.)
Teksti 6 ja sanat sekä teht. 1 (kirjall.), 3, 4ab, 5 (yksin suull.), 6, 8 (yksin suull). Tekstin kertominen ruotsiksi juonikaavion avulla.
Kielioppi: Prepositiot paikanilmauksissa s. 151-152.

Neljäs tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti ______________________________________

Kirjoitelma n. 100 sanaa, joku seuraavista aiheista:

9a/s.25, t.12/s.35, t. 12b/s.49 tai t. 10/s.77. Palautus viimeistään neljännellä tapaamiskerralla.


Arviointi (Bedömning):

Arviointi (Bedömning): Osakoe 1 40%, osakoe 2 60% ja tehtävät pitää olla tehtyinä.


******************************************************************************************************************************

RUB14 Ohjeet, vaatimukset ja arviointi 

Kurssin RUB14 (MAR) itsenäisen suorittamisen ohjeet:

Tema: Island och isländsk kultur, syn på livet, kulturell mångfald i världen samt pengar och konsumtion.
Läroboken: Fokus kurs 4

Kursinnehåll:

1) Start (s. 10-17).

2)Text 1 , Epäsäännölliset verbit
Intro: s. 18-19 a, b (yksin suull.) ja d.
Teksti 1 ja sanat sekä teht. 1, 2, 2b, 3ab, 4ab, 5abc, 6a, 7a, 8a ja 9 (yksin suull.).
Kielioppi: s. 115-123.

Ensimmäinen tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti _________________________________

3)Text 2, Apuverbit
Intro: s. 32-33 a,b ja d.
Teksti 2 ja sanat sekä teht.1, 2, 3ab (b yksin suull.), 4abcd, 5ab, 6ab (b yksin suull.), 8a ja 9abc.
Kielioppi: s.124-128.
Fokus/Syn på livet: lue sanat s.48-49 ja tee tehtävät 1ab, 2abc, 3ab, 4ab, 5ab (b yksin suull.), 6a ja 7a.

Toinen tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti _____________________________________

Delprov 1 päivä ________ klo _________

4)Text 3, Infinitiivi
Intro: s. 58-59 a, b (yksin suull.), c ja d.
Teksti 3 ja sanat sekä teht.1, 2, 3ab, 4ab, 5ab, 6, 7 (yksin suull.), 8, 9a (yksin suull.) ja 10a.
Kielioppi: s. 129-133.

5)Text 4, Konditionaali
Intro: s. 72-73 a, bc (yksin suull.) ja d.
Teksti 4 ja sanat sekä teht. 1, 2ab, 3, 4ab, 5ab, 6 (yksin suull.), 7 ja 8b (yksin suull.).
Kielioppi: s. 134-139.
Fokus/Kulturell mångfald: lue sanat s.84-85 ja tee tehtävät 1abc, 2ab, 4a, 6, 8 (yksin suull.).

Kolmas tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti ______________________________________

6)
Text 5, Prepositiot ajanilmauksissa
Intro s. 92-93 a, b, c (yksin suull.), d ja e.
Teksti 5 ja sanat sekä teht.1ab, 2, 3abc (yksin suull.), 4abc, 5, 6 (yksin suull.), 7, 8ab (a yksin suull.) ja 9.
Fokus/Pengar och konsumtion: lue sanat s. 106-107 ja tee teht. 1ab (a yksin suull.), 2abc, 3, 4, 5b (yksin suull.), 6a (yksin suull.) ja 7.
Kielioppi: s. 140-147.

Neljäs tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti _____________________________________


Delprov 2 koeviikolla päivä ________ klo _________

Arviointi (Bedömning):
Osakoe 1 40%, osakoe 2 40% ja suulliset osuudet tapaamiskerroilla 20%.
Lisäksi tehtävät pitää olla tehtyinä suunnitelman mukaisesti.

******************************************************************************************************************************

RUB15 Ohjeet, vaatimukset ja arviointi 

Kurssin RUB15 (MAR) itsenäisen suorittamisen ohjeet:

Tema: Danmark och dansk kultur, fortsatta studier, arbetslivet, nätet och sociala medier samt framtidens jobb.
Läroboken: Fokus kurs 5

Kursinnehåll:

1) Start (s. 10-15).

2)Text 1 , Substantiivin taivutus ja käyttö
Intro: s. 16-17 a (netin avulla) ja d (yksin suull.).
Teksti 1 ja sanat sekä teht. 1, 2ab, 3 (kirjallisesti), 4a, 5 (yksin suull.), 6, 7abc, 8 ja 10.
Kielioppi: s. 120-133.

Ensimmäinen tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti

 _________________________________

3)Text 2, Konjunktiot ja sanajärjestys
Intro: s. 28-29 a,b (kirjallisesti), c ja d (yksin suull.).
Teksti 2 ja sanat sekä teht.1 (kirjallisesti), 2a, 3ab, 4ab, 5, 6 (yksin suull.), 7 ja 8.
Kielioppi: s.134-139.
Fokus/Fortsatta studier: lue sanat s.42-43 ja tee tehtävät 1ab (a yksin suull, ja b kirjall.), 3, 4ab (b kirjall.), 5, 6 (yksin suull.), 8, 9, 10ab (b kirjall.) ja 11.

Toinen tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti

 _____________________________________


Delprov 1 päivä ________ klo _________


4)Text 3, S-passiivi ja s-päätteiset verbit
Intro: s. 52-53 c (kirjall.) ja e (yksin suull.).
Teksti 3 ja sanat sekä teht.1ab, 2 (kirjall.), 3 (yksin suull.), 4ab, 5abcd, 6ab, 7, 9ab (yksin suull.), 10a ja 11a.
Fokus/Arbetslivet: lue sanat s.68-69 ja tee tehtävät 1ab (a yksin suull. ja b kirjall.), 2abc, 3ab, 4a (yksin suull.), 5, 6ac, 7 (kirjall.), 8abcd (d kirjall.), 11ab (a yksin suull, b kirjall.).

Kielioppi: s. 140-149.

Kolmas tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti

 ______________________________________


5)Text 4, Partisiipin preesens
Intro: s. 80-81 ab ja d (yksin suull.).
Teksti 4 ja sanat sekä teht. 1ab, 2, 3a (kirjall.), 4ab, 5ab (b kirjall.), 6, 7, 8 ja 9a.
Fokus/Nätet och social medier: lue sanat s.94-95 ja tee tehtävät 1ab, 2ab, 3abc, 5a ja 7ab.
Kielioppi: s. 150-154.

Neljäs tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti

 _____________________________________

 

6)Text 5, Partisiipin perfekti (keskeisimmät asiat partisiipin perfektin muodostamisesta)
Intro s. 104-105 a ja d.
Teksti 5 ja sanat sekä teht.1, 2a (kirjall.), 3ab (b suull.), 4abc, 5, 6, 7ab, 8a ja 10ab.
Kielioppi: opettajan antama materiaali.

Viides tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti

 _____________________________________Delprov 2 koeviikolla päivä ________ klo _________Arviointi (Bedömning)


Osakoe 1 40%, osakoe 2 40% ja suulliset osuudet tapaamiskerroilla 20%. 
Lisäksi tehtävät pitää olla tehtyinä suunnitelman mukaisesti.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä