Ruotsi

Kurssien itsenäinen suorittaminen

  • Pakolliset kurssit RUB12-RUB15 on mahdollista tenttiä itsenäisesti. Syventäviä kursseja ei ole mahdollista tenttiä.


RUB12 Ohjeet, vaatimukset ja arviointi

Kurssin RUB12 (KIR) itsenäisen suorittamisen ohjeet:

Tema: De ungas liv i Norden: Norge och norsk kultur, mode och kläder, vänskap samt mat och välmående.

Läroboken: Fokus kurs 2

Kursinnehåll:

1) Början (s. 10-15)

2) Text 1 , Lukusanat
Intro: s. 16-17 b, d ja e
Teksti 1 ja sanat sekä teht. 1, 2a, 2b (vastaa), 3a, 3b, 4a, 5 ja 8a (suullisesti)
Kielioppi: s. 124-133

3) Text 2, Persoonapronominit
Intro: s. 28-29 a ja d
Teksti 2 ja sanat sekä teht.1a, 2a, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6a (lue), 7a, 7b (suullisesti), 8a ja 9 (kirjoita vastaus ruotsiksi).
Kielioppi: s.134-143

Ensimmäinen tapaaminen ja tehtävien läpikäynti __________kuussa vk ____ alku: päivä _________ klo __________
Delprov 1 päivä ________ klo _________

4) Text 3, Alistuskonjunktiolauseet
Intro: s. 42-43 a ja d
Teksti 3 ja sanat sekä teht.1, 2a, 2b (kirj.), 3a, 3b, 4 (suull.), 5abc, 5d, 8, 9a
Fokusmat: lue s. 56-57 ja tee 2abc, 5, 9b
Kielioppi: s. 144-151

5) Text 4, Adjektiivien vertailu
Intro: s. 64-65 a ja d
Teksti 4 ja sanat sekä teht. 1ab, 2ab (vastaa kys.), 3, 4ab, 6a (yksin suull.), 7ab, 10
Fokuskläder: lue s. 76-77 ja tee 1abc2a, 3a, 4b, 9a
Kielioppi: s. 152-159

Toinen tapaaminen _________kuussa vk ______ alku: päivä ____________ klo ________________

6) Text 5, Käskymuoto
Intro s. 84-85 a ja b
Teksti 5 ja sanat sekä teht.1ab, 2, 3a, 5, 6ab (yksin suull.), 7a, 8a, 9a, 10 b, 11a
Fokusmänniska: lue s. 100-101 ja tee teht. 1abc, 2a, 2b, 3abc, 6a
Kielioppi: s. 160-162

7) Text 6
Intro s. 111 c ja d
Teksti 6 ja sanat sekä teht.1ab, 2ab, 3a, 5b ja 9

Kolmas tapaaminen _________kuussa vk _____ alku: päivä __________ klo _____________

Delprov 2 koeviikolla: päivä _________ klo ____________

Arviointi (Bedömning): Osakoe 1 40%, osakoe 2 60% ja tehtävät pitää olla tehtyinä.
******************************************************************************************************************************
 

RUB13 Ohjeet, vaatimukset ja arviointi 

Kurssin RUB13 (HÄK) itsenäisen suorittamisen ohjeet:

Tema: Finland och finlandssvenskar, det finska samhället, findlandssvensk kultur, sevärdheter samt seder och vanor i Finland.

Läroboken: Fokus kurs 3

Kursinnehåll:

1)Text 1
Intro s.14 abd (yksin suull.)
Teksti 1 ja sanat sekä teht. 1, 2a (kirjall.) 2b, 3ab, 4,6a ja 7. Tekstin kertominen ruotsiksi juonikaavion avulla.
Fokus/Sevärdheter: lue sanat s.26-27 ja tee tehtävät 1a (yksin suull.) 1b, 2, 3, 6ab, 7a, 9b (kirjall.) ja 10.

Ensimmäinen tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti _________________________________

2)Text 2
Intro s.36 a ja c (yksin suull.)
Teksti 2 ja sanat sekä teht. 1b, 2ab (yksin suull.), 4ab, 5ab, 6, 8, 9 (yksin suull.), 10 (yksin suull.) ja 11.
Tekstin kertominen ruotsiksi juonikaavion avulla.
Kielioppi: Relatiivilause s.111-117.

3)Text 3
Intro s. 50 a, b (yksin suull.)
Teksti 3 ja sanat sekä teht.1, 2, 3ab (b yksin suull.), 5ab, 6a. Tekstin kertominen ruotsiksi juonikaavion avulla.
Kielioppi: Epäsuora kysymyslause s.118-122.

Toinen tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti _____________________________________

4)Text 4 
Intro s. 62 a, d ja e (yksin suull.)
Teksti 4 ja sanat sekä teht. 1ab, 2ab (b yksin suull.), 3a, 4, 5 (kirjall.), 6ab ja 8a. Tekstin kertominen ruotsiksi juonikaavion avulla.
Kielioppi: Pronominit (interrogatiivipronominit, man+det) s. 123-129.

5) Text 5
Intro s. 78 a, b ja d (yksin suull.)
Teksti 5 ja sanat sekä teht. 1, 2ab, 3, 4ab, 5, 7ab (b yksin suull.) ja 11.
Fokus/Fester och traditioner: lue sanat s.92-93 ja tee tehtävät 1a (yksin suull.), 2, 3, 4a (yksin suull.), 6 ja 7a.
Kielioppi: Pronominit (indefiniittipronominit ja demonstratiivipronominit) s. 130-150.

Kolmas tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti ______________________________________

6)Text 6
Intro s. abc (yksin suull.)
Teksti 6 ja sanat sekä teht. 1 (kirjall.), 3, 4ab, 5 (yksin suull.), 6, 8 (yksin suull). Tekstin kertominen ruotsiksi juonikaavion avulla.
Kielioppi: Prepositiot paikanilmauksissa s. 151-152.

Neljäs tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti ______________________________________

Kirjoitelma n. 100 sanaa, joku seuraavista aiheista:

9a/s.25, t.12/s.35, t. 12b/s.49 tai t. 10/s.77. Palautus viimeistään neljännellä tapaamiskerralla.


Arviointi (Bedömning):

Arviointi (Bedömning): Osakoe 1 40%, osakoe 2 60% ja tehtävät pitää olla tehtyinä.


******************************************************************************************************************************

RUB14 Ohjeet, vaatimukset ja arviointi 

Kurssin RUB14 (MAR) itsenäisen suorittamisen ohjeet:

Tema: Island och isländsk kultur, syn på livet, kulturell mångfald i världen samt pengar och konsumtion.
Läroboken: Fokus kurs 4

Kursinnehåll:

1) Start (s. 10-17).

2)Text 1 , Epäsäännölliset verbit
Intro: s. 18-19 a, b (yksin suull.) ja d.
Teksti 1 ja sanat sekä teht. 1, 2, 2b, 3ab, 4ab, 5abc, 6a, 7a, 8a ja 9 (yksin suull.).
Kielioppi: s. 115-123.

Ensimmäinen tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti _________________________________

3)Text 2, Apuverbit
Intro: s. 32-33 a,b ja d.
Teksti 2 ja sanat sekä teht.1, 2, 3ab (b yksin suull.), 4abcd, 5ab, 6ab (b yksin suull.), 8a ja 9abc.
Kielioppi: s.124-128.
Fokus/Syn på livet: lue sanat s.48-49 ja tee tehtävät 1ab, 2abc, 3ab, 4ab, 5ab (b yksin suull.), 6a ja 7a.

Toinen tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti _____________________________________

Delprov 1 päivä ________ klo _________

4)Text 3, Infinitiivi
Intro: s. 58-59 a, b (yksin suull.), c ja d.
Teksti 3 ja sanat sekä teht.1, 2, 3ab, 4ab, 5ab, 6, 7 (yksin suull.), 8, 9a (yksin suull.) ja 10a.
Kielioppi: s. 129-133.

5)Text 4, Konditionaali
Intro: s. 72-73 a, bc (yksin suull.) ja d.
Teksti 4 ja sanat sekä teht. 1, 2ab, 3, 4ab, 5ab, 6 (yksin suull.), 7 ja 8b (yksin suull.).
Kielioppi: s. 134-139.
Fokus/Kulturell mångfald: lue sanat s.84-85 ja tee tehtävät 1abc, 2ab, 4a, 6, 8 (yksin suull.).

Kolmas tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti ______________________________________

6)
Text 5, Prepositiot ajanilmauksissa
Intro s. 92-93 a, b, c (yksin suull.), d ja e.
Teksti 5 ja sanat sekä teht.1ab, 2, 3abc (yksin suull.), 4abc, 5, 6 (yksin suull.), 7, 8ab (a yksin suull.) ja 9.
Fokus/Pengar och konsumtion: lue sanat s. 106-107 ja tee teht. 1ab (a yksin suull.), 2abc, 3, 4, 5b (yksin suull.), 6a (yksin suull.) ja 7.
Kielioppi: s. 140-147.

Neljäs tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti _____________________________________


Delprov 2 koeviikolla päivä ________ klo _________

Arviointi (Bedömning):
Osakoe 1 40%, osakoe 2 40% ja suulliset osuudet tapaamiskerroilla 20%.
Lisäksi tehtävät pitää olla tehtyinä suunnitelman mukaisesti.

******************************************************************************************************************************

RUB15 Ohjeet, vaatimukset ja arviointi 

Kurssin RUB15 (MAR) itsenäisen suorittamisen ohjeet:

Tema: Danmark och dansk kultur, fortsatta studier, arbetslivet, nätet och sociala medier samt framtidens jobb.
Läroboken: Fokus kurs 5

Kursinnehåll:

1) Start (s. 10-15).

2)Text 1 , Substantiivin taivutus ja käyttö
Intro: s. 16-17 a (netin avulla) ja d (yksin suull.).
Teksti 1 ja sanat sekä teht. 1, 2ab, 3 (kirjallisesti), 4a, 5 (yksin suull.), 6, 7abc, 8 ja 10.
Kielioppi: s. 120-133.

Ensimmäinen tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti

 _________________________________

3)Text 2, Konjunktiot ja sanajärjestys
Intro: s. 28-29 a,b (kirjallisesti), c ja d (yksin suull.).
Teksti 2 ja sanat sekä teht.1 (kirjallisesti), 2a, 3ab, 4ab, 5, 6 (yksin suull.), 7 ja 8.
Kielioppi: s.134-139.
Fokus/Fortsatta studier: lue sanat s.42-43 ja tee tehtävät 1ab (a yksin suull, ja b kirjall.), 3, 4ab (b kirjall.), 5, 6 (yksin suull.), 8, 9, 10ab (b kirjall.) ja 11.

Toinen tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti

 _____________________________________


Delprov 1 päivä ________ klo _________


4)Text 3, S-passiivi ja s-päätteiset verbit
Intro: s. 52-53 c (kirjall.) ja e (yksin suull.).
Teksti 3 ja sanat sekä teht.1ab, 2 (kirjall.), 3 (yksin suull.), 4ab, 5abcd, 6ab, 7, 9ab (yksin suull.), 10a ja 11a.
Fokus/Arbetslivet: lue sanat s.68-69 ja tee tehtävät 1ab (a yksin suull. ja b kirjall.), 2abc, 3ab, 4a (yksin suull.), 5, 6ac, 7 (kirjall.), 8abcd (d kirjall.), 11ab (a yksin suull, b kirjall.).

Kielioppi: s. 140-149.


5)Text 4, Partisiipin preesens
Intro: s. 80-81 ab ja d (yksin suull.).
Teksti 4 ja sanat sekä teht. 1ab, 2, 3a (kirjall.), 4ab, 5ab (b kirjall.), 6, 7, 8 ja 9a.
Fokus/Nätet och social medier: lue sanat s.94-95 ja tee tehtävät 1ab, 2ab, 3abc, 5a ja 7ab.
Kielioppi: s. 150-154.


Kolmas tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti

 ______________________________________

 

6)Text 5, Partisiipin perfekti (keskeisimmät asiat partisiipin perfektin muodostamisesta)
Intro s. 104-105 a ja d.
Teksti 5 ja sanat sekä teht.1, 2a (kirjall.), 3ab (b suull.), 4abc, 5, 6, 7ab, 8a ja 10ab.
Kielioppi: opettajan antama materiaali.

Neljäs tapaaminen ja yllä mainittujen tehtävien läpikäynti

 _____________________________________Delprov 2 koeviikolla päivä ________ klo _________Arviointi (Bedömning)


Osakoe 1 40%, osakoe 2 40% ja suulliset osuudet tapaamiskerroilla 20%. 
Lisäksi tehtävät pitää olla tehtyinä suunnitelman mukaisesti.