Ranska

Kurssien itsenäinen suorittaminen

SIVUJEN SISÄLLÖT OVAT VIELÄ MUUTOKSEN ALLA!


Vastuuhenkilö:

Leena Jauho

Suorittaminen:

• Kurssiin kuuluvan oppikirjan tekstikappaleet kirjallisine harjoituksineen • Kurssiin kuuluvat kielelliset rakenteet • Erikseen sovittavat tuotokset (esim. kirjoitelmat ja tiivistelmät) • Luetunymmärtämistehtävät • Kuunteluharjoitukset • Suullinen testi (kommunikointi ja ääntäminen) • Kurssikoe (sanasto ja rakenteet)
Itsenäisestä suorittamisesta ja sen aikatauluista sovitaan opettajan kanssa ennen kurssin alkua. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki osa-alueet, ja suorittamisaikataulun tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa meneillään olevan kurssin aikataulua.