Psykologia

Kurssien itsenäinen suorittaminen


Ohjeita tenttijöille

1. Aivan ensimmäiseksi tutustu kurssikirjaan lukemalle se läpi. Näin selviää onko kurssi tentittävissä. 2. Perehdy tenttivaatimuksiin. 3. Täytä kirjallinen tenttianomus 4. Sovi esseiden, referaattien yms. aiheet tarkasti opettajan kanssa. 5. Sovi aikataulu 6. Lähteisiin tutustuminen 7. Työskentelyvaihe. -kysy aina kun on epäselvää. Työskentelyn aikana kannattaa pitää pari välipalaveria opettajan kanssa. -lähteiden suora kopiointi ei kuulu tenttikäytäntöön – oleellista on tuottaa itse. 8. Tentin palautekeskustelu Arvostelu. Suoritukset arvostellaan numeroin 4-10. Kiitettävän numeron saaminen vaati
Kurssien tenttimistapoja on pääsääntöisesti kaksi. Valitse itsellesi sopiva, tee aikataulu ja sovi opettajasi kanssa tarkemmin.

PS 1

Vaihtoehto A

Normaali kurssikoe Perehtyminen tutkimuksentekoon, tutkimussuunnitelman laatiminen Teoriasuuntausten esittely ja vertailu – raportointi 4 sivua Perehtyminen Psykologi –lehteen, psykologin ammatin tarkastelua kolmen artikkelin pohjalta – raportointi 1 sivu/artikkeli Psykologian sovellusalueet –käsitekartan laatiminen Essee

Vaihtoehto B

Normaali kurssikoe Tutkielma ( 15-20 sivua ) Essee Psykologian sovellusalueet –käsitekartan laatiminen

PS 2

Vaihtoehto A

Normaali kurssikoe Perehtyminen tärkeimpiin kasvua ja kehitystä kuvaaviin teorioihin ( Bolwby, Erikson, Piaget ym. – raportointi / n. 4 sivua Erilaisten teoriasuuntausten pohjalta mietitty kehitystekijöiden merkitystä arvioiva pohdintaessee ( Mikä vaikuttaa kehitykseen ? – pohdintaa 3 sivua ) Tutustuminen kahteen kehityspsykologisia ilmiöitä kuvaavaan tutkimukseen – raportointi 1 sivu/tutkimus Essee

Vaihtoehto B

Normaali kurssikoe Tutkielma ( 15-20 sivua ) Essee Kaksi tutkimusselostetta

PS 3

Vaihtoehto A

Normaali kurssikoe Perehtyminen kahteen kognitiivisen psykologian tunnettuun tutkijaan ja tutkimuksiin ( Esim. Damasio,Neisser,Näätänen,Broadbent,Vygotsky,von Wright ) Tutustuminen kahteen muistitutkimukseen, n.1 sivun raportti/tutkimus Tutustuminen kahteen ajattelua, tiedonkäsittelyä, aivojen toimintahäiriötä käsittelevään teokseen/ artikkeliin – raportti 1 sivu/ tutkimus Perehtyminen tarkemmin yhteen kognitiivisen psykologian tutkimukseen ja sen referointi Essee

Vaihtoehto B

Normaali kurssikoe Tutkielma ( 15-20 sivua ) Kaksi tutkimusselostetta Essee

PS 4

Vaihtoehto A

Normaali kurssikoe Referaatti erilaisia tunneteorioita käsittelevästä teoksesta/artikkelista Perehtyminen emootioiden tutkimiseen ja niiden tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin ( 3-6 sivua ) Tutustuminen kahteen motivaatiota käsittelevään artikkeliin - raportti 1 sivu/artikkeli. Perehtyminen alaa koskeviin julkaisuihin ja kahteen mielenterveyttä/terapiaa käsittelevään artikkeliin – raportti n. 2 sivua/ artikkeli. Essee

Vaihtoehto B

Normaali kurssikoe Tutkielma ( 15-20 sivua ) Kaksi tutkimusselostetta Essee

PS 5

Vaihtoehto A

Normaali kurssikoe Kurssin aihepiiriä käsittelevät esseet ( 8 / 3-6 sivua yhdestä aiheesta )

Vaihtoehto B

Normaali kurssikoe Perehtyminen persoonallisuuden kehitykseen , vertailu psykodynaamisesti suuntautuneen ja kognitiivisen teoriasuuntauksen yhtäläisyyksistä ja eroista ( 4-6 sivua ) Essee ( 4-6 sivua ) Nykynuoren mielenterveysongelmat.

PS 6

Vaihtoehto A

Normaali kurssikoe Tutustuminen kahteen sosiaalipsykologian klassikkoon ja heidän tutkimuksiinsa, raportti n. 2 sivua / klassikko Kahden sosiaalipsykologian kokeen tai tutkimuksen selostus ja yleisen merkityksen arviointi Tutustuminen kahteen Psykologia –kehden sosiaalipsykologiaa käsittelevään artikkeliin, raportti n. 1 sivu / artikkeli Essee

Vaihtoehto B

Normaali kurssikoe Tutkielma ( 15-20 sivua ) Sosiaalipsykologian aihepiireihin liittyvän tutukimuksen raportointi / 2 sivua Essee

PS 7

Referaatti kirjasta Fiske: Merkkien kieli Perehtyminen kahteen Peili –lehden artikkeliin, joista n. 2 sivun mittainen yhteenveto Musiikkivideon seurantaa ( noin tunti ) ja omakohtaista arviointia vaikuttamisen keinoista, viesteistä ja merkityksistä videolla Esseet : Mitä mediapsykologia on ... voisi olla Elokuvakokemus psyykkisen työn välineenä Miten mediakenttä muokkaa maailmakuvaa Oma reflektio ( essee ) aiheesta Mediamaailma kasvavan nuoren näkökulmasta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä