Kuvataide

KURSSIEN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN

Kurssien itsenäinen suorittaminen on kuvataiteessa mahdollista muutoin kuin pakollisten kurssien (KU1 ja KU2) osalta. Kurssi voidaan suorittaa työpajakurssina (KU9), jolloin aikataulu ja kurssityöt sovitaan opettajan kanssa. Myös kurssien KU3-KU7 osalta vähäinen osallistujamäärä voi olla syy toteuttaa kurssi työpajana. Ota yhteyttä kuvataiteen opettajaan, mikäli itsenäinen suoritus kiinnostaa.