Historia

KURSSIEN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN

Kurssivaatimukset

HI2 Kansainväliset suhteet

 1. Normaali kirjallinen kurssikoe, jonka koealueena on koko kurssin oppikirja.
 2. Ajankohtaisessee, joka laaditaan vähintään parin viikon tiedotusvälineiden seurannan perustella. Seurannan kohteena on joku maailmanpolitiikan polttopiste tai muu ajankohtainen kansainvälinen keskusteluaihe. Aiheen voi rajata ja otsikoida itse. Pituus 3-4 sivua.
 3. Tutkielma kurssin aihepiiriin liittyvästä aiheesta. Pituus 10-12 sivua. Aihe sovitaan opettajan kanssa, joka myös antaa käytännön ohjeet sen tekemisestä.
Arviointi numeroin 4-10. Kokonaisarvosanassa kurssikokeen painoarvo on 55%, tutkielman 35% ja ajankohtaisesseen 10%.

HI3 Itsenäisen Suomen historia

 1. Normaali kurssikoe, jossa tentitään kurssin oppikirja. Arviointi numeroin 4 – 10.
 2. Aineistotehtävä/referaatti. Opettajan antaman tekstin pohjalta tuotetaan 2-3 sivun kirjoitelma annetusta aiheesta. Arviointi numeroin 4 – 10.
 3. Tutkielma, vähintään 10 sivua. Aihe sovitaan opettajan kanssa kurssin aihepiireistä. Arviointi numeroin 4 – 10. Koko kurssin arvosanaan vaikuttaa kurssikoe 40%, tutkielma 40% ja aineistotehtävä 20%.

HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

 1. Normaali kurssikoe, jossa tentitään kurssin oppikirja. Arviointi 4-10.
 2. Katsotaan historiallinen elokuva tai luetaan historiallinen romaani tai jokin oman aikansa klassikko, joka sovitaan opettajan kanssa erikseen. Analysoinnin kohteesta tehdään 2-3 sivun referaatti johon siihen liitetään noin sivun analyysiosuus, jossa pohditaan, mitkä asiat teoksessa ovat historiallisesti paikkansapitäviä, mitkä taas mielikuvitusta. Klassikkoteoksista otetaan selvää niiden kirjoittajan henkilöhistoriasta, ilmestymisajasta ja siitä, mikä merkitys teoksilla oli aikanaan sekä siitä, miksi teokset ovat klassikkoja. Arviointi 4-10.
 3. Tutkielma tehdään saman aikakauden samasta aihepiiristä kuin referaatti. Laajuus 10–12 sivua. Aihe mietitään oppilaan kiinnostuksen mukaan yhdessä opettajan kanssa. Arvostelu 4-10.
Kurssin kokonaisarvosanassa kurssikokeen osuus on 40%, tutkielman 40% ja referaatin 20%.

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi

 1. Normaali kurssikoe, jossa tentitään kurssin oppikirja. Arviointi numeroin 4 – 10.
 2. Tutustumiskäynnit ja raportit niistä. Käyntikohteet ovat Oulun maakunta-arkisto ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo. Opettaja antaa ohjeet käynnistä ja raportoinnista. Arviointi hyväksytty/hylätty.
 3. Tutkielma kurssin sisältöön liittyvästä erityisaiheesta. Aihe sovitaan opettajan kanssa, joka myös antaa käytännön ohjeet. Arvosana 4 – 10.
Kurssin kokonaisarvosanassa kurssikokeen osuus on 50 % ja tutkielman 50 %.

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat

 1. Normaali kurssikoe, jossa tentitään kurssin oppikirja. Arviointi numeroin 4 – 10.
 2. Perehtyminen syvällisesti yhteen Euroopan ulkopuoliseen kulttuurin: joko ko. kulttuuripiiriin kuuluva elokuva, romaani tai kuvataideteos ja sen analyysi. Tutkielma erityisaiheesta. Molemmista arvosana 4 – 10.
Kurssin kokonaisarvosanassa kurssikokeen osuus on 40 %, analyysitehtävän 20 % ja tutkielman 40 %.

HI7 Ihmisoikeuksien historia
HI8 Maailma tänään
HI9 Historian kertauskurssi


Itsenäisesti suoritettavien kurssien vastaanottajat

HI2 Jari Honkanen
HI3 Katrimaija Lehtinen-Itälä
HI4 Jari Honkanen
HI5 Markku Kuorilehto
HI6 Katrimaija Lehtinen-Itälä
HI7, ei itsenäistä suoritusmahdollisuutta.
HI8, ei itsenäistä suoritusmahdollisuutta.
HI9, ei itsenäistä suoritusmahdollisuutta.
Mikäli itsenäisen suorituksen vastaanottaja on estynyt hoitamasta tehtävää, joku muu aineen opettajista ottaa suorituksen vastaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä