Filosofia

Kurssien itsenäinen suorittaminen


Ohje, vaatimukset ja arviointi

1. Aivan ensimmäiseksi tutustu kurssikirjaan lukemalle se läpi. Näin selviää onko kurssi tentittävissä. 2. Perehdy tenttivaatimuksiin. 3. Täytä kirjallinen tenttianomus 4. Sovi esseiden, referaattien yms. aiheet tarkasti opettajan kanssa. 5. Sovi aikataulu 6. Lähteisiin tutustuminen 7. Työskentelyvaihe. -kysy aina kun on epäselvää. Työskentelyn aikana kannattaa pitää pari välipalaveria opettajan kanssa. -lähteiden suora kopiointi ei kuulu tenttikäytäntöön – oleellista on tuottaa itse. 8. Tentin palautekeskustelu 9. Arvostelu. Suoritukset arvostellaan numeroin 4-10. Kiitettävän numeron saaminen vaati kovaa työtä ja laadukkaita tuotoksia.

FILOSOFIA 1

Vaihtoehto a)

1. Normaali kurssikoe 2. Perehtyminen kolmeen klassikkofilosofiin – elämään ja keskeisiin ajatuksiin (esim. Platon, Aristoteles, Kant, Descsrtes, Locke, Hume) Noin 2 sivua/filosofi. 3. Tutustuminen yhteen filosofian osa-alueeseen (esim. metafysiikka, tieto-oppi, estetiikka). Perehtyminen 5 osa-aluetta käsittelevään kirjaan (päälinjoihin) n. 1/3 sivua/teos. 4. Tutustuminen kahteen klassikkotekstiin. Noin sivun referaatti/teos. 5. Suullinen kuulustelu

Vaihtoehto b)

1. Normaali kurssikoe 2. Tutkielma (15-20 sivua) 3. Essee

FILOSOFIA 2 ETIIKKA

Vaihtoehto a)

1. Normaali kurssikoe 2. Perehtyminen yhteen etiikan klassikkoon (esim. Kant, Rawls, Aristoteles, Mill, Bentham). Henkilöiden eettisistä pääajatuksista noin 2 s./henkilö 3. Kahden ajankohtaisen eettisen ongelman analyysi etiikan käsitteiden avulla (esim. velvollisuus-, seuraus, hyve-etiikka). Noin 2 sivua/ongelma 4. Kaksi referaattikommenttia etiikan kirjojen artikkelista. n. 2 sivua/artikkeli -Löppönen, ym. Tiede ja etiikka -Airaksinen: Ammattien ja ansaitsemisen etiikka, Väyrynen; ympäristöfilosofia -tai muu sovittu kirjallisuus 5. Suullinen kuulustelu

Vaihtoehto b)

1. Normaali kurssikoe 2. Tutkielma (15-20 sivua) 3. Essee

FILOSOFIA 3 YHTEISKUNTAFILOSOFIA

Vaihtoehto a)

1. Normaali kurssikoe 2. Perehtyminen kahteen yhteiskuntafilosofian klassikkoon (Platon, Aristoteles, Hobbes, Locke, ym.) Noin 2 sivun referaatti henkilön yhteiskuntafilosofisista pääajatuksista. 3. Tutustuminen yhteen moderniin yhteiskuntafilosofiin (esim. Rawls, Marx) 4. Essee – oman ihanteellisen yhteiskuntamallin rakentaminen yhteiskuntafilosofin käsittein 5. Suullinen kuulustelu

Vaihtoehto b)

1. Normaali kurssikoe 2. Tutkielma (15-20 sivua) 3. Essee


FILOSOFIA 4 TIETO, TIEDE JA TODELLISUUS

Vaihtoehto a)

1. Normaali kurssikoe 2. Perehtyminen yhteen tietoteorian klassikkoon (Platon, Kant, Descartes,Wittgenstein, Locke ym.) Noin 2 sivun referaatti henkilön tietoteoreettista pääajatuksista. 3. 4 noin sivun mittaista referaattikommenttia 4 artikkelista/kappaleesta(n10-15sivun) Niiniluoto: Maailma, minä ja kulttuuri Niiniluoto: Informaatio, tieto ja yhteiskunta Tieto, totuus ja todellisuus. Toim. Kieseppä Wright: Logiikka, filosofia tai kieli -tai muu yhdessä sovittava teos/artikkeli 4. Essee 5. Suullinen kuulustelu

Vaihtoehto b)

1. Normaali kurssikoe 4. Tutkielma (15-20 sivua) 5. Essee

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä