Englanti

Kurssien itsenäinen suorittaminen

SIVUJEN SISÄLLÖT OVAT VIELÄ MUUTOKSEN ALLA!


Itsenäinen opiskeleminen edellyttää kaikissa kursseissa, että opiskelija 1. opiskelee kurssiin kuuluvat tekstit, harjoittelee sanastoa ja tekee teksteihin liittyvät tehtävät 2. opiskelee kurssiin sisältyvät kielioppiasiat ja tekee niihin liittyvät tehtävät 3. tekee sovitun määrän muita kirjallisia tehtäviä (kirjoitelmat, tiivistelmät jne.) 4. tekee sovitun määrän kuunteluharjoituksia joko ryhmän mukana tai yksin 5. osallistuu kurssikokeisiin 6. osallistuu kuullunymmärtämiskokeeseen 7. antaa näytön suullisesta kielitaidostaan Opiskelija ja vastuuopettaja sopivat suoritusaikataulusta ja kurssin suorittamiseen liittyvistä tehtävistä. Opiskelija on velvollinen raportoimaan työnsä edistymisestä ja tarkistamaan tekemänsä tehtävät. Kurssi arvioidaan kaikkien annettujen näyttöjen perusteella. Kurssi on suoritettava määräaikana.

Vastuuopettajat kursseittain

ENA1-kurssia ei suositella itsenäisesti opiskeltavaksi. Kurssien vastuuopettajat: ENA2 Anna-Leena Ahlfors-Juntunen, ENA3 Jyrki Kauppinen, ENA4 Mika Vähäkuopus, ENA5 Emma Marjakangas. Kurssia ENA6 ei suositella opiskeltavaksi itsenäisesti. Perättäisiä kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. Syventäviä kursseja ei suoriteta itsenäisesti. Poikkeustapauksissa, jos em. kurssi sovitaan itsenäisesti opiskeltavaksi, laaditaan sitä varten erityinen ohjelma. 

OHJEET KURSSIEN SUORITTAMISEKSI ITSENÄISESTI

ENA 2 oppikirja: Insights 2
OPISKELTAVA TEKSTI TEHTÄVÄT, JOTKA TEHDÄÄN ERILLISELLE PAPERILLE
teksti 1 1a, 1e, 1f, 1j
teksti 2 2b, 2c, 2d, 2e
teksti 3 3a, 3c, 3g
teksti 4 A & B 4a, 4b, 4c, 4d molemmista teksteistä (A ja B)
teksti 6 6a, 6c, 6d, 6e
teksti 7 opiskele travel glossary s.71, 7a
teksti 8 8c, 8d, 8g
teksti 9 9a, 9c, 9d, 9e, 9i
3. s.120 3, 4, 5 brittienglannin ja amerikanenglannin erot

LISÄKSI:
1. Kirjoita asiatarkka suomennos kahdesta valitsemastasi tekstistä.
2. Hyödynnä oppikirjan Vocabulary Revision-tehtävät s.96-109.
3. Kirjoita 2 kirjoitelmaa, joista toinen on joko puhe tai kirje. Valitse otsikot sivuilta 128-130.
4. Opiskele kielioppiasiat, tee harjoituksia ja tee kaikki HOMEWORK-kielioppitehtävät erilliselle paperille.
5. Harjoittele kuullun ymmärtämistä. Yo-kokeen kuullun ymmärtämiskokeita löytyy osoitteesta
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/yo-kokeet-englanti
Lataa tehtävävihko ja kuuntele ja vastaa ja tarkista vastaukset.
6. Lukemistehtävä: valitse yksi kirjan teksteistä, lue se ääneen huolellisesti ääntäen ja äänitä/videoi/tallenna se
ja toimita opettajalle arvioitavaksi.
7. Kurssista on kirjallinen koe, jossa on tehtäviä teksteistä ja kielioppiasioista, kuullun ja luetun ymmärtämis-
tehtävät ja kirjoitelma.


ENA3 oppikirja: Insights 3
OPISKELTAVA TEKSTI TEHTÄVÄT, JOTKA TEHDÄÄN ERILLISELLE PAPERILLE
teksti1 1b, 1c, 1d, 1g
teksti 2 2c, 2b, 2g
teksti 3 3b, 3d, 3f
teksti 4 4a, 4d, 4e, 4f
teksti 7 7a, 7c, 7e, 7f
teksti 8 8a, 8e, 8f, 8g
teksti 9 9a, 9d, 9h9c,
GLOSSARY: MUSIC A,B,C
GLOSSARY: THEATRE AND FILM A,B
GLOSSARY: LITERATURE A,B,C,D (kirjallisesti)
GLOSSARY: VISUAL ARTS A, B, C

LISÄKSI:
1. Kirjoita asiatarkka suomennos kahdesta valitsemastasi tekstistä, toinen teksteistä 1-4 ja toinen
teksteistä 7-9.
2. Hyödynnä oppikirjan Vocabulary Revision-tehtävät s.88-107
3. Tee kaksi (2) seuraavista: kirja-arvostelu, analyysi taideteoksesta, elokuva-arvostelu, musiikki-
arvostelu, ohjeet s.115-117. Esitä yksi tekemistäsi arvosteluista ja videoi oma esityksesi. Lue ohjeet
s.112.
4. Opiskele kielioppiasiat, tee harjoituksia ja tee kaikki HOMEWORK-kielioppitehtävät erilliselle paperille.
5. Kirjoita 2 kirjoitelmaa, joista toinen on joko puhe tai kirje. Valitse otsikot sivuilta 118-119
6. Harjoittele kuullun ymmärtämistä. Yo-kokeen kuullun ymmärtämiskokeita löytyy osoitteesta
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/yo-kokeet-englanti
7. Lukemistehtävä: valitse yksi kirjan teksteistä, lue se ääneen huolellisesti ääntäen ja äänitä/videoi/tallenna se
ja toimita opettajalle arvioitavaksi.
8. Kurssista on kirjallinen koe, jossa on tehtäviä teksteistä ja kielioppiasioista, kuullun ja luetun ymmärtämis-
tehtävät ja kirjoitelma.


ENA4 oppikirja: Insights 4
OPISKELTAVA TEKSTI TEHTÄVÄT, JOTKA TEHDÄÄN ERILLISELLE PAPERILLE
teksti 1 1a, 1c, 1e, 1f
teksti 2 2a, 2d, 2g
teksti 3 3c, 3d, 3e
teksti 4 4a, 4d, 4f
teksti 6 6a, 6f, 6i
teksti 7 7a, 7d, 7e, 7f, 7g
teksti 9 9a, 9c, 9d, 9e, 9j
GLOSSARY: Society and health care A, B
GLOSSARY: Crime and justice A,B
GLOSSARY: Politics A

LISÄKSI:
1. Kirjoita asiatarkka suomennos kahdesta valitsemastasi tekstistä.
2. Hyödynnä oppikirjan Vocabulary Revision-tehtävät s.104 alkaen.
3. Opiskele kielioppiasiat, tee harjoituksia ja tee kaikki HOMEWORK-kielioppitehtävät erilliselle paperille.
4. Kirjoita kirje. Ohjeet ss.132-133.
5. Kirjoita kirjoitelma. Ohjeet ss.134-135.
6. Harjoittele kuullun ymmärtämistä. Yo-kokeen kuullun ymmärtämiskokeita löytyy osoitteesta
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/yo-kokeet-englanti
7. Lukemistehtävä: valitse yksi kirjan teksteistä, lue se ääneen huolellisesti ääntäen ja äänitä/videoi/tallenna se
ja toimita opettajalle arvioitavaksi.
8. Kurssista on kirjallinen koe, jossa on tehtäviä teksteistä ja kielioppiasioista, kuullun ja luetun ymmärtämis-
tehtävät ja kirjoitelma.


ENA5 Oppikirja: Insights 5

 

OPISKELTAVA TEKSTI

TEHTÄVÄT, JOTKA TEHDÄÄN KIRJALLISESTI ERILLISELLE PAPERILLE

teksti 1

1b, 1c, 1d (step 1&2), 1e, 1g (vastaa kysymyksiin)

teksti 2

2a, 2b

teksti 3

3a, 3b, 3d, 3e

teksti 4

4a, 4c, 4d

teksti 5

5a, 5c

teksti 6

6a, 6b

teksti 7

7c, 7d, 7e

teksti 9

9c, 9d (s. 91 ja s. 95)

GLOSSARY: TRAFFIC

A, B

GLOSSARY: PSYCHOLOGY

A, B

GLOSSARY: SCIENCE

A, B


LISÄKSI:

  1. asiatarkka, huolellinen suomennos kahdesta valitsemastasi oppikirjan tekstistä
  2. hyödynnä oppikirjan Vocabulary revision –tehtävät (ss. 98 – 115)
  3. opiskele kielioppiasiat ja tee harjoituksia, tee kaikki HOMEWORK-kielioppitehtävät erilliselle paperille
  4. muista myös Grammar revision (ss. 170 – 171)
  5. vähintään yksi täyspitkä kirjoitelma (otsikot oppikirjasta ss. 128 – 129)
  6. mahdollisesti yksi vanha yo-kokeen kirjallinen osa ja vanhojen yo-kokeiden kuullun ymmärtämisten harjoittelua (ks. esim. http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/yo-kokeet-englanti)
  7. Lukemistehtävä: valitse yksi kirjan teksteistä, lue se ääneen huolellisesti ääntäen ja äänitä/videoi/tallenna se ja toimita opettajalle arvioitavaksi.
  8. Kurssista on kirjallinen koe, jossa on tehtäviä teksteistä ja kielioppiasioista, kuullun ja luetun ymmärtämis-
    tehtävät ja kirjoitelma. Koe voidaan myös tehdä osissa.