Äidinkieli

Kurssien itsenäinen suorittaminen

SIVUJEN SISÄLLÖT OVAT VIELÄ MUUTOKSEN ALLA!
ÄI2 KURSSIN ITSENÄISEN TENTTIMISEN VAATIMUKSET

ÄI3 KURSSIN ITSENÄISEN TENTTIMISEN VAATIMUKSET

 

ÄI5 KURSSIN ITSENÄISEN TENTTIMISEN VAATIMUKSET

Kurssin itsenäisen suorittamisen tavoitteet ovat samat kuin kontaktiopetuksena suoritetun kurssin.
Nämä tiedot ja käytettävät oppikirjat löytyvät Peda.netistä.

Tenttimisen vastuuopettaja: Piita Leppilahti

1) Kirjoitustaidon koe (vastuuopettaja Sari Eskola)

— Opettaja ilmoittaa esseetä varten luettavan kaunokirjallisen teoksen.

— Essee kirjoitetaan koulussa opettajan kanssa sovittuna ajankohtana.

Lue Särmän oppikirjasta sivu 398 ja Särmä 5 -tehtäväkirjasta sivut 22–28. Esseen aihe ja muut aineistot annetaan kokeessa.

 2) Koe kirjallisuudenhistorian aikakausista (vastuuopettaja Piita Leppilahti)

— Lue Särmän oppikirjasta sivut 102–219 ja Särmä 5 -tehtäväkirjasta sivut 30–86.

Kokeessa
— on hallittava länsimaisen kirjallisuuden kehityslinjat antiikista postmodernismiin
— on hallittava Suomen kirjallisuuden historian kehityslinjat
— on tunnettava kunkin aikakauden keskeisimpiä kirjailijoita ja heidän teoksiaan
— on kyettävä analysoimaan kaunokirjallisia tekstejä ennen kaikkea taustalähtöisesti.

Koe tehdään opettajan ilmoittamana ajankohtana.

3) Tekstikansio (vastuuopettaja Kirsi Peltonen)

Tekstikansioon kirjoitat neljä tekstiä. Kunkin vastaustekstin mitta on noin 200 sanaa. Vastaukset on palautettava ennen lukutaidon koetta. Opettaja voi määrätä myös suullisen kuulustelun tehdyistä tehtävistä. Huomaa, että kaikki tehtävät tehdään tekstikansioon kokonaisina teksteinä huolimatta siitä, että työkirjan tehtävät voivat olla moniosaisia.

Tehtävät ovat Särmä 5 -tehtäväkirjasta:

  • sivu 21 tehtävä 3: kirjoita yhtenäinen teksti kysymysten a–c pohjalta (tyylianalyysi)
  • sivu 42 tehtävä 5: kirjoita yhtenäinen teksti kysymysten a–epohjalta (tyylisuunta)
  • sivu 52 tehtävä 2: kirjoita yhtenäinen teksti Edgar Allan Poen Annabel Lee -runon kysymysten a–d pohjalta
  • sivu 64 tehtävä 2: kirjoita yhtenäinen teksti kysymysten a–b pohjalta

4) Lukutaidon koe (vastuuopettaja Lasse Toukolainen)

Kokeessa on osattava eritellä ja tulkita tekstejä eri näkökulmista. Tehtävät ovat Särmä 5 -tehtäväkirjan sivujen 30–86 ja 100 tehtävien kaltaisia. Koe on samankaltainen kuin ylioppilaskokeen II osan kaunokirjallisten ja muiden fiktiivisten tekstien tehtävät. Tehtävä voi olla joko 30 pisteen yksiosainen tehtävä tai 12+18 pisteen kaksiosainen tehtävä.

Koe tehdään opettajan ilmoittamana ajankohtana. Huomaa, että kohdan 3 tekstikansio pitää olla tehtynä ennen koetta.

Arviointi

Kaikki osiot arvioidaan asteikolla 4–10. Jotta kurssi voidaan katsoa hyväksytysti suoritetuksi, kaikista osa-alueista on saatava vähintään arvosana 5. Kurssiarvosana määräytyy kaikkien arvioitavien suoritusten arvosanojen keskiarvosta.

 

ÄI6-KURSSIN ITSENÄISEN TENTTIMISEN VAATIMUKSET

Kurssin itsenäisen suorittamisen tavoitteet ovat samat kuin kontaktiopetuksena suoritetun kurssin.
Nämä tiedot ja käytettävät oppikirjat löytyvät mm. opinto-oppaasta.

Tenttimisen vastuuopettaja: Lasse Kemppainen

Suositeltavaa on, että teet samanaikaisesti kohdan 1 tekstikansiota ja opiskelet kohdan 2 kokeeseen, sillä kirjoittaminen ja lukeminen tukevat sisältöjen omaksumista.

1) Tekstikansio (vastuuopettaja Sari Eskola)

Tekstikansioon kirjoitat neljä tekstitaidon vastaustekstiä. Kunkin vastaustekstin mitta on noin 200–250 sanaa. Vastaukset on palautettava ennen tekstitaidon koetta. Opettaja voi määrätä myös suullisen kuulustelun tehdyistä tehtävistä. Huomaa, että kaikki tehtävät tehdään tekstikansioon kokonaisina tekstitaidon vastausteksteinä.

Tehtävät Särmä 6 -tehtäväkirjasta:

— sivu 20/4a (jokin luetelluista kohdista), sivu 38/3 (valitse yksi teksteistä ja niiden vaihtoehtokohdista), sivu 47/2 a, b tai c sekä sivu 55/2. 2) Koe Suomen kirjallisuuden historian aikakausista ja kielitietoudesta (Kirsi Peltonen)

Lue Särmästä sivuilta 190–253 Suomen kirjallisuuden historia ja sivuilta 254—287 kielitietous. Lue myös Särmä 6 -tehtäväkirjasta sivut 14—89.

Kokeessa
— on hallittava Suomen kirjallisuuden kehityslinjat suullisen perinteen ajoista nykypäivään
— on tunnettava kunkin aikakauden keskeisimpiä kirjailijoita ja heidän teoksiaan
— on kyettävä analysoimaan kaunokirjallisia tekstejä oman kulttuurimme näkökulmasta
— on hallittava kielitietouden sisällöt.

Koe tehdään opettajan ilmoittamana ajankohtana.

3) Tekstitaidon koe (vastuuopettaja Sirkku Leppilahti)

Kokeessa on osattava eritellä ja tulkita tekstejä eri näkökulmista. Tehtävät ovat Särmä 6 –tehtäväkirjan sivujen 14—70 tehtävien kaltaisia. 

Koe tehdään opettajan ilmoittamana ajankohtana. Huomaa, että kohdan 1 tekstikansio pitää olla tehtynä ennen koetta.

4) Kirjallisuusessee (vastuuopettaja Lasse Kemppainen)

— Opettaja ilmoittaa luettavan kaunokirjallisen teoksen (romaanin tai näytelmän).

— Kirjallisuusessee kirjoitetaan koulussa opettajan kanssa sovittuna ajankohtana. Lue Särmästä sivut 65—79 ja 400—406. Esseen aihe annetaan kokeessa.

Arviointi

Kaikki osiot arvioidaan asteikolla 4–10. Jotta kurssi voidaan katsoa hyväksytysti suoritetuksi, kaikista osa-alueista on saatava vähintään arvosana 5. Kurssiarvosana määräytyy kaikkien arvioitavien suoritusten arvosanojen keskiarvosta.