Äidinkieli

Kurssien itsenäinen suorittaminen

SIVUJEN SISÄLLÖT OVAT VIELÄ MUUTOKSEN ALLA!

ÄI2 KURSSIN ITSENÄISEN TENTTIMISEN VAATIMUKSET

ÄI3 KURSSIN ITSENÄISEN TENTTIMISEN VAATIMUKSETAJANTASAISET ITSENÄISEN TENTTIMISEN VAATIMUKSET (ELOKUU 2019):

ÄI5 KURSSIN ITSENÄISEN TENTTIMISEN VAATIMUKSET

Kurssin itsenäisen suorittamisen tavoitteet ovat samat kuin kontaktiopetuksena suoritetun kurssin.
Nämä tiedot ja käytettävät oppikirjat löytyvät Peda.netistä.

Tenttimisen vastuuopettaja: Piita Leppilahti

1) Kirjoitustaidon koe (vastuuopettaja Sari Eskola)

— Opettaja ilmoittaa kirjoitelmaa varten luettavan kaunokirjallisen teoksen.

— Kirjoitelma kirjoitetaan koulussa opettajan kanssa sovittuna ajankohtana.

Lue Särmän oppikirjasta sivu 398 ja Särmä 5 -tehtäväkirjasta sivut 22–28. Kirjoitelman aihe ja mahdolliset muut aineistot annetaan kokeessa.

 2) Koe kirjallisuudenhistorian aikakausista (vastuuopettaja Piita Leppilahti)

— Lue Särmän oppikirjasta sivut 102–219 ja Särmä 5 -tehtäväkirjasta sivut 30–86.

Kokeessa
— on hallittava länsimaisen kirjallisuuden kehityslinjat antiikista postmodernismiin
— on hallittava Suomen kirjallisuuden historian kehityslinjat
— on tunnettava kunkin aikakauden keskeisimpiä kirjailijoita ja heidän teoksiaan
— on kyettävä analysoimaan kaunokirjallisia tekstejä ennen kaikkea taustalähtöisesti.

Koe tehdään opettajan ilmoittamana ajankohtana.

3) Tekstikansio (vastuuopettaja Kirsi Peltonen)

Tekstikansioon kirjoitat neljä tekstiä. Kunkin vastaustekstin mitta on noin 200 sanaa. Vastaukset on palautettava ennen lukutaidon koetta. Opettaja voi määrätä myös suullisen kuulustelun tehdyistä tehtävistä. Huomaa, että kaikki tehtävät tehdään tekstikansioon kokonaisina teksteinä huolimatta siitä, että työkirjan tehtävät voivat olla moniosaisia.

Tehtävät ovat Särmä 5 -tehtäväkirjasta:

  • sivu 21 tehtävä 3: kirjoita yhtenäinen teksti kysymysten a–c pohjalta (tyylianalyysi)
  • sivu 42 tehtävä 5: kirjoita yhtenäinen teksti kysymysten a–epohjalta (tyylisuunta)
  • sivu 52 tehtävä 2: kirjoita yhtenäinen teksti Edgar Allan Poen Annabel Lee -runon kysymysten a–d pohjalta
  • sivu 64 tehtävä 2: kirjoita yhtenäinen teksti kysymysten a–b pohjalta

4) Lukutaidon koe (vastuuopettaja Lasse Toukolainen)

Kokeessa on osattava eritellä ja tulkita tekstejä eri näkökulmista. Tehtävät ovat Särmä 5 -tehtäväkirjan sivujen 30–86 ja 100 tehtävien kaltaisia. Koe on samankaltainen kuin ylioppilaskokeen II osan kaunokirjallisten ja muiden fiktiivisten tekstien tehtävät. Tehtävä voi olla joko 30 pisteen yksiosainen tehtävä tai 12+18 pisteen kaksiosainen tehtävä.

Koe tehdään opettajan ilmoittamana ajankohtana. Huomaa, että kohdan 3 tekstikansio pitää olla tehtynä ennen koetta.

Arviointi

Kaikki osiot arvioidaan asteikolla 4–10. Jotta kurssi voidaan katsoa hyväksytysti suoritetuksi, kaikista osa-alueista on saatava vähintään arvosana 5. Kurssiarvosana määräytyy kaikkien arvioitavien suoritusten arvosanojen keskiarvosta.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ÄI6-KURSSIN ITSENÄISEN TENTTIMISEN VAATIMUKSET

Kurssin itsenäisen suorittamisen tavoitteet ovat samat kuin kontaktiopetuksena suoritetun kurssin.
Nämä tiedot ja käytettävät oppikirjat löytyvät Peda.netistä.

Tenttimisen vastuuopettaja: Lasse Toukolainen

Suositeltavaa on, että teet samanaikaisesti kohdan 1 tekstikansiota ja opiskelet kohdan 2 kokeeseen, sillä kirjoittaminen ja lukeminen tukevat sisältöjen omaksumista.


 
1) Tekstikansio (vastuuopettaja Sari Eskola)

Tekstikansioon kirjoitat neljä tekstiä. Kunkin vastaustekstin mitta on noin 200 sanaa. Vastaukset on palautettava ennen lukutaidon koetta (kohta 3). Opettaja voi määrätä myös suullisen kuulustelun tehdyistä tehtävistä. Huomaa, että kaikki tehtävät tehdään tekstikansioon kokonaisina teksteinä huolimatta siitä, että työkirjan tehtävät voivat olla moniosaisia.

Tehtävät Särmä 6 -tehtäväkirjasta:

— sivu 23 tehtävä 5: kirjoita yhtenäinen teksti esitettyjen kysymysten pohjalta.

— sivu 35 tehtävä C: kirjoita yhtenäinen teksti kysymysten a–b ja d–e pohjalta.

— sivu 46 tehtävä 5a–d: kirjoita yhtenäinen teksti esitettyjen kysymysten pohjalta.

— sivu 50 tehtävä 3: valitse a–c-tehtävistä ainekset, joiden avulla voit tarkastella kertomuksellisuutta ja kirjoittaa yhtenäisen tekstin.

 
2) Koe nykykulttuurin ja kirjallisuuden suuntauksista (Kirsi Peltonen)

Lue Särmästä sivuilta 220–264 Nykykulttuuri-jakso. Lue myös Särmä 6 -tehtäväkirjasta sivut 12–62.

Kokeessa
— on hallittava Suomen ja muiden maiden nykykirjallisuuden ja -kulttuurin keskeisiä teoksia ja teemoja
— on tunnettava kertomuksellisuuden merkitys kulttuurin keskeisenä ilmiönä ja osattava eritellä niin kirjallisuuden, teatterin, elokuvan ja muiden medioiden kerronnan ja ilmaisun keinoja.


Koe tehdään opettajan ilmoittamana ajankohtana.


3) Lukutaidon koe (vastuuopettaja Piita Leppilahti)

Kokeessa on osattava eritellä ja tulkita tekstejä eri näkökulmista. Tehtävät ovat Särmä 6 -tehtäväkirjan sivujen 12–68 ja 88–91 tehtävien kaltaisia. Koe on samankaltainen kuin ylioppilaskokeen II osan kaunokirjallisten ja muiden fiktiivisten tekstien tehtävät. Tehtävä voi olla joko 30 pisteen yksiosainen tehtävä tai 12+18 pisteen kaksiosainen tehtävä.

Koe tehdään opettajan ilmoittamana ajankohtana. Huomaa, että kohdan 1 tekstikansio pitää olla tehtynä ennen koetta.


4) Kirjallisuusessee (vastuuopettaja Lasse Toukolainen)

– Opettaja ilmoittaa esseetä varten luettavan nykykirjallisuutta edustavan romaanin.

– Kirjallisuusessee kirjoitetaan koulussa opettajan kanssa sovittuna ajankohtana. Lue Särmästä sivut 65—78, 96–101 ja 398. Esseen aihe annetaan kokeessa.

Arviointi

Kaikki osiot arvioidaan asteikolla 4–10. Jotta kurssi voidaan katsoa hyväksytysti suoritetuksi, kaikista osa-alueista on saatava vähintään arvosana 5. Kurssiarvosana määräytyy kaikkien arvioitavien suoritusten arvosanojen keskiarvosta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä