Tunturivaelluskurssi

TUNTURIVAELLUSKURSSI (TUV)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija • selviää luonnossa ja hallitsee retkeilyn perustiedot ja taidot • hankkii tietoja luontoa havainnoimalla • tutustuu Pohjois-Suomen elinolosuhteisiin • oppii arvostamaan luontoa omien kokemusten ja elämysten kautta • kiinnostuu luonnosta ja luonnossa liikkumisesta.

Sisällöt

Kurssi toteutetaan syksyllä ensimmäisen jakson aikana. Kurssiin kuuluu vaellusta valmistelevat tapaamiset, joissa perehdytään alueeseen ja retkeilyn perustaitoihin alustusten, ryhmätehtävien ja yhteissuunnittelun avulla. Varsinainen vaellus tapahtuu pidennettynä viikonloppuvaelluksena. Vaelluksen jälkeen on tentti- ja palautetilaisuus sovittuna ajankohtana. Hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkiin näihin tilaisuuksiin osallistumista. Opiskelija itse maksaa linja-automatkasta ja maksullisesta yöpymisestä sekä sisäänpääsyistä aiheutuvat kustannukset.

Arviointi

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteen mukaan.