Tarinateatteri

Nimetön #1d9b

TARINATEATTERI (TAR)

Tarinateatteri (playback theatre) on Jonathan Foxin kehittämä kansainvälinen improvisaatioteatterin muoto. Se on yhteisöllistä teatteria, joka tuo näyttämölle ihmisten tarinoita. Jokainen esitys on ainutkertainen, sillä käsikirjoittajana toimii paikalla oleva yleisö eikä kirjoitettua käsikirjoitusta ole.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija • saa kokemuksellista tietoa tarinateatterista • oppii erilaisten tarinateatteritekniikoiden välityksellä ilmaisua, spontaanisuutta ja esteettistä lavatyöskentelyä.
Omien ja toisten tarinoiden käyttäminen materiaalina syventää itsetuntemusta ja ymmärrystä elämään.

Kurssin keskeiset sisällöt

Kurssi koostuu tarinateatterin teoriasta, ilmaisuharjoituksista, erilaisista tarinateatteritekniikoiden harjoittelemisista ja esiintymisistä. Kyseessä on myös ryhmäprosessi, joka syventää omaa itsetuntemusta suhteessa elämään ja toisiin ihmisiin. Kurssi sijoittuu koko lukuvuodelle. Esiintymisiä on 2–4 lukuvuoden aikana.

Arviointi

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteen mukaan.