Taide ja luonnonmateriaalit

TAIDE JA LUONNONMATERIAALIT (TAIDE)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija • näkee luonnon tarjoamat mahdollisuudet taiteen tekemiseen • oppii käyttämään luonnonmateriaaleja ympäristöä kunnioittavalla tavalla • löytää itselleen sopivia uusia ilmaisumuotoja.

Sisällöt

Kurssilla tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin hyödyntää luonnonmateriaaleja taiteessa esimerkkinä mm. Anni Rapinojan taide. Luonnonmateriaaleilla työskenneltäessä vuodenaika määrittää paljon työskentelyn laatua. Kurssin ajankohdasta riippuen materiaaleina voidaan käyttää mm. olkea, pajua, järviruokoa, kaislaa, havunoksia, varpuja ja juuria, sammalta, jäkälää, käpyjä, kiviä tai lunta ja jäätä. Opiskelijat valitsevat 2 - 4 kiinnostavaa tekniikkaa, joita kurssilla käytetään.

Arviointi

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssille.