Lehtityö

LEHTITYÖ (LEH)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii lehtityön alkeita ja oppii ymmärtämään erilaisten juttutyyppien peruspiirteitä. Lisäksi opiskelija oppii juttujen tekemistä ja käsittelemistä julkaisukelpoisiksi sekä lehden ulkoasun suunnittelua.

Sisältö

Sisältö suunnitellaan ryhmän toiveiden mukaan. Kurssilla työstetään joko verkkolehteen tai sanomalehteen meneviä materiaaleja. Lisäksi harjoitellaan tekstilajiltaan erilaisia juttuja. Kurssilaiset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan Helsingin Sanomien Päivä lehtimiehenä -kilpailuun.

Arviointi

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella.