Ilmaisutaito

ILMAISUTAITO

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää ja monipuolistaa kokonaisilmaisuaan ja saa rohkeutta itseilmaisuun. Lisäksi hän oppii löytämään luovuutensa, vahvistamaan sitä ja analysoimaan viestintätaitojensa kehittymistä.

Kurssin keskeiset sisällöt

Ilmaisutaidon kurssi on joustava, ja se muokkautuu kunakin vuonna ryhmän toiveiden, tarpeiden ja halujen mukaan. Kurssin alkupuolella tehdään kuitenkin perusharjoituksia (rentoutumisharjoituksia, ääni-, aisti- ja kontaktiharjoituksia) ja improvisointeja sekä harjoitellaan hengitys- ja puhetekniikkaa. Kurssilla voidaan tehdä myös pieniä projekteja, esimerkiksi lyhytelokuvia tai ohjelmaa koulun juhliin. Myös teatterissa käyminen on mahdollista.

Arviointi

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella.