Från vikingar till Victoria

Från vikingar till Victoria

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on opiskella Ruotsin menneisyyttä viimeisen tuhannen vuoden ajalta. Tavoitteena on sekä muodostaa kokonaiskuva että oppia ymmärtämään naapurimaamme historian käännekohtia, jotka ovat tärkeitä myös Suomen kannalta. Opiskelumateriaalit ovat ruotsinkielisiä. Kurssin toisena päätavoitteena onkin ruotsin kielen taitojen kohentaminen ja historian aihepiireihin liittyvän sanavaraston kasvattaminen.

Sisällöt

Kurssin aikana opiskellaan Ruotsin historiaa mahdollisimman kattavasti. Kurssilla luodaan katsaus myös Ruotsin nykytilanteeseen. Eri aikakausia tai aihepiirejä on mahdollista painottaa osallistujien mielenkiinnon mukaan. Kurssiin sisältyy opintomatka Ruotsin historian opiskelun kannalta hyödylliseen kohteeseen.

Arviointi

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella. Kurssin aikana voidaan pitää oppimisen arvioimiseksi koe tai kokeita. Kaikki opiskelijoiden tekemät tuotokset, kuten myös osallistuminen työskentelyyn vaikuttavat opiskelijan suorituksen hyväksyttävyyden arviointiin.

Aihekokonaisuudet

Aihekokonaisuuksista kurssin kannalta tärkein on kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus. Koska Suomi on pitkään ollut osa sekä Ruotsia että sen edustamaa läntistä kulttuuripiiriä, Ruotsin historian tunteminen on olennainen osa suomalaisten oman kulttuuri-identiteetin tuntemusta. Pitkän aikavälin tarkasteleminen jonkin maan historian kautta palvelee myös kestävä kehitys sekä hyvinvointi ja turvallisuus -aihekokonaisuuksien sisältöjä.