Antiikkikurssi

ANTIIKKIKURSSI (ANT 1 JA 2)

Tavoitteet

Kurssien tavoitteena on perehtyä monipuolisesti eri työtavoin antiikin Kreikan ja Rooman kulttuureihin ja kristinuskon syntyvaiheisiin. Kurssit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia opiskella Euroopan keskeistä henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä ja rakentaa siten eurooppalaista kulttuuri-identiteettiä. Kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään korostamaan opiskelijalähtöisyyttä ja omatoimisuutta.

Sisältö

Kursseilla syvennetään lukion historian ja uskonnon kurssien tietoja antiikista ja kristinuskon syntyvaiheista. Keskeinen osa kurssia on opintomatka, joka pyritään tekemään vuorovuosina Roomaan (ANT1) ja Ateenaan (ANT2).

Arviointi

Kurssit arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kurssille ja annettujen tehtävien suorittamista.

Aihekokonaisuudet

Kurssit liittyvät olennaisilta osiltaan kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus -aihekokonaisuuteen.