Lukiolaiskurssi (LU)

LUKIOLAISKURSSI (LU)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • saa niin tiedolliset kuin ryhmädynaamisetkin valmiudet lukio-opiskelun aloittamiseen
 • saa apua opintojensa suunnittelussa
 • ottaa osaa koulun Unesco-toimintaan.

Keskeiset sisällöt

 • yhteinen tutustumisretki johonkin Oulun ympäristössä sijaitsevaan kohteeseen
 • opiskelutekniikka, lukio-opiskelun vaatimukset ja käytänteet
 • tiedonhaku ja tiedon lainaamisen etiikka
 • koulun Unesco-toiminnan suunnittelu ja toteutus
 • Oulun yliopistoon tutustuminen
 • eri opiskelualojen esittely
 • yliopiston kirjastoon tutustuminen
 • huumevalistus
 • haastatteluvartti

Arviointi

Kurssi suoritetaan ensimmäisenä lukiovuotena. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää annettujen tehtävien tekemistä ja aktiivista osallistumista ohjelmaan.