Toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri

Arvopohja

Lukiomme toimintakulttuuri rakentuu koulumme omalle arvopohjalle. Sen tärkeimpiä periaatteita ovat yhteisöllisyys, yksilöllisyys, vastuu ja vapaus, itsensä ja toisen kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, avoimuus yhteistyölle ja vuorovaikutukselle, yhdessä tekeminen ja toimiminen sekä yhdessä tuloksiin pyrkiminen. Opettajien ja muun henkilökunnan velvollisuutena on osaltaan huolehtia toimintakulttuurin toteutumisesta.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyyttä luo toimiva vuorovaikutus niin, että jokainen voi ilmaista itseään. Lukiossamme toista ihmistä kuunnellaan ja hänen ajatuksiaan arvostetaan. Yhteisöllisyyteen kuuluu turvallisuus ja luottamus. Koulussamme noudatetaan yksiselitteisiä pelisääntöjä sekä opetuksessa että muussa arjessa.

Yhteisöllisyyteen kuuluu myös tehokas tiedotus. Käytännön asioista tiedotetaan esimerkiksi jokaviikkoisissa ryhmänohjaustuokioissa, sähköpostitse ja keskusradion kautta. Tarkoituksenamme on myös lisätä Norssiportin käyttöä tiedotuskanavana, esimerkiksi ryhmänohjaajien ja opiskelijoiden välisessä kommunikoinnissa.

Hyvä yhteishenki

Hyvän yhteishengen pohjana on avoin ja toimiva vuorovaikutus. Hyvää yhteishenkeä ylläpitävät erilaiset juhlat, tapahtumat ja teemat. Lukiomme perinteisiä juhlia ovat lukuvuoden aloitus- ja päättymisjumalanpalvelus, joulun tilaisuudet, vanhojentanssit, penkinpainajaiset, norssinpäivä ja ylioppilasjuhla. Koulussa järjestetään myös teemapäiviä, taksvärkki, näyttelyitä ja vuosittain ainakin yksi koululaiskonsertti. Kouluyhteisön tilaisuuksiin osallistuvat kaikki opettajat ja opiskelijat.

Opiskelijan tukeminen

Norssin lukion toimintakulttuurin merkittävänä tavoitteena on tukea opiskelijaa ja arvostaa hänen yksilöllisyyttään. Opinto- ja ryhmäohjauksen avulla opiskelija pystyy tekemään valintoja lukiomme laajasta kurssivalikoimasta ja suuntautumaan tavoittelemiensa jatko-opintojen kannalta tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelun tueksi ilmestyvät opiskelijan opinto-oppaat ja tiedotteet. Käytettävissä oleva nykyaikainen tietotekninen välineistö palvelee omakohtaista tiedon hankintaa, käsittelyä ja raportointia sekä itsenäistä opiskelua. Lisäksi kehitämme lukiomme kirjastoa niin, että se tukee entistä paremmin tietojen hankkimista ja itsenäistä opiskelua. Itsenäiseen opiskeluun sopivista kursseista on lisäksi erillinen toimintaohjeistus.

Vastuullisuus

Vastuullisuus koskee kaikkia työyhteisömme jäseniä, ja siihen kuuluu niin itsestä ja omasta työstä kuin yhteisön jäsenistä ja ympäristöstä huolehtiminen. Opiskelija tekee annetut tehtävät määräpäivään mennessä, huolehtii poissaolojensa selvittämisestä sekä osallistuu ryhmänohjaustuokioihin ja koulun yhteisiin tapahtumiin. Säännöistä tiedotetaan opinto-oppaassa ja ryhmänohjaustuokioissa.

Yhdessä tekemistä ja vastuun ottamista opiskellaan sekä luokissa että luokkien ulkopuolella. Opiskelijat kehittävät lukiota muun muassa oppilaskuntatoiminnan kautta. Oppilaskunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan koulun juhlien, tilaisuuksien ja teemapäivien järjestämiseen ja koulun toiminnan arviointiin. Lisäksi oppilaskunta järjestää itsenäisesti omia tapahtumia ja tempauksia. Yhteistyötä tehdään myös yliopiston eri laitosten kanssa ja ollaan mukana sekä maanlaajuisissa että kansainvälisissä hankkeissa.