Opetusmenetelmät ja työtavat

Opetusmenetelmät ja työtavat

Oulun normaalikoulun lukiossa käytetään monipuolisia, vaihtelevia ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisia opetusmenetelmiä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden yksilölliset erot ja erilaiset oppimistavat. Opetuksessa käytetään oppiaineelle ominaisia, menetelmiä ja työtapoja. Tutkivaa, toiminnallista ja ongelmalähtöistä työskentelyä painotetaan. Opiskelijat ohjataan kriittiseen tiedonhankintaan paitsi kirjallisten lähteiden ja sähköisen viestinnän myös kokeellisten menetelmien avulla. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään soveltaen useissa oppiaineissa. Uusi tieto yhdistyy aiemmin opittuun ja opetussisällöt valitaan siten, että niillä on sovellusarvoa muuttuvassa yhteiskunnassa.