Koulun ja ympäröivän yhteiskunnan suhde

Koulun ja ympäröivän yhteiskunnan suhde

Oulun normaalikoulun lukio poikkeaa muista Oulun lukioista siinä, että se on valtion ylläpitämä koulu. Opetusharjoittelijat ja yliopiston eri laitokset rikastuttavat lukiomme opetusta. Kansainvälisyys ja erilaiset verkostot tuovat myös oman lisänsä lukioomme.

Yliopiston koulu

Koska lukiomme on yliopiston koulu, tulee ajattelutaitojen, kriittisen tiedon arvioinnin ja prosessoinnin, avoimuuden ja oppimiskäsityksen laaja-alaisuuden näkyä opetuksessa ja kaikkien aineiden opiskelussa. Kouluyhteisön jäseniltä tämä edellyttää avointa suhtautumista uusiin asioihin, ongelmanratkaisukykyä, yhteistyötä, itsenäisyyttä ja kykyä vastuullisiin valintoihin.

Unesco-koulu

Oulun normaalikoulu on yksi Suomen noin kuudestakymmenestä Unesco-koulusta. Unesco-kouluna lukiomme pyrkii kasvattamaan aktiivisia maailmankansalaisia. Koulussamme korostetaan nuorten kasvamista rauhantahtoisuuteen, globaaliin ja paikalliseen vastuuseen ympäristöstä, ihmisoikeuksien kunnioitukseen ja erilaisuuden hyväksymiseen.Tämä näkyy kansainvälisinä kontakteina ja osallistumisena erilaisiin ajankohtaisiin avustusprojekteihin. Unesco-teema näkyy myös koulumme kurssitarjonnassa.

Verkostoitunut koulu

Pyrimme tekemään yhteistyötä lähialueen lukioiden, muiden toisen asteen oppilaitosten sekä yliopiston eri laitosten kanssa. Lisäksi yhteistyökumppaneina ovat kaupungin liikunta- ja kulttuurilaitokset, kunnan- ja valtionhallinto, oikeuslaitos sekä yritykset. Lähialueyhteistyön lisäksi lukiomme opiskelijat voivat suorittaa kursseja tietoverkkojen välityksellä mm. etälukiossa ja eNorssin verkossa.