Opiskelijan ohjaus ja tukeminen

Opiskelijan ohjaus ja tukeminen

Kodin ja koulun yhteistyö

Huoltajilla on mahdollisuus perehtyä lukion työhön. Huoltajat voivat halutessaan sopia opettajan kanssa oppituntien seuraamisesta. He saavat säännöllisesti tietoa koulun toiminnasta ja alaikäisen huollettavansa koulunkäynnistä Norssiportin, tiedotteiden, jaksotodistusten ja vanhempainiltojen kautta.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö tukee opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhteistyössä otetaan huomioon aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyys ja oma vastuullisuus sekä tuetaan huolenpitoa tarvitsevaa opiskelijaa.