Liikunnan lukiodiplomi

Liikunnan lukiodiplomi

Kurssin tavoitteena on suorittaa kolmena vuotena valtakunnallinen liikunnan lukiodiplomi, joka suoritetaan samoin arviontiperustein kaikissa lukioissa. Liikuntadiplomiin kuuluu neljä eri osa-aluetta: tutkielma , fyysisen kunnon testit, liikuntataitojen arviointi sekä portfolion laatiminen. Portfolioa tehdään koko lukio-opiskelun ajan. Liikuntadiplomin suorittaminen edellyttää vähintään neljän liikunnan ja yhden terveystiedon kurssin valintaa. Liikuntadiplomi arvioidaan asteikolla 1-5.