Kuvataiteen lukiodiplomi

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI

Kuvataiteessa lukiodiplomi on portfoliomuotoinen itsenäinen näyttö, joka toteutetaan yhden kurssin aikana. Lukiodiplomin suorittamiseen on opiskelijalle varattava 38 tuntia. Ennen kurssille osallistumista opiskelijalla täytyy olla suoritettuna neljä kuvataiteen kurssia. (Valtakunnalliset ohjeet)

Kuvataiteen lukiodiplomi on näyttö, joka suoritetaan itsenäisesti kuvataideopettajan valvonnassa. Lukiodiplomi toteutetaan yhden lukion soveltavan kurssin aikana. Sen suorittamiseen varataan 38 tuntia. Ennen lukiodiplomin suorittamista opiskelijalla täytyy olla suoritettuna vähintään neljä (4) lukion hyväksymää kuvataiteen kurssia.
Kuvataiteen lukiodiplomi koostuu teoksesta ja portfoliosta. Lukiodiplomin tehtävävaihtoehtoja on vähintään viisi, joista opiskelija valitsee yhden. Lukiodiplomin tehtävät pohjautuvat lukion opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin kuvatai- teen pakollisiin ja syventäviin kursseihin.

Lukiodiplomikurssin alussa (2–3 h) opettaja jakaa ja käy opiskelijoiden kanssa läpi lukiodiplomin suorittamisen ohjeet ja vuosittaiset tehtävävaihtoehdot arviointikohteineen. Opiskelijalla on oikeus saada opettajan ohjausta näiden tuntien aikana.
Opiskelija tekee lukiodiplomikurssin aluksi työ- ja ajankäyttösuunnitelman (lii- te 3), josta ilmenee työn lähtökohdat, tavoitteet ja kurssin ajankäytön suunnittelu. Opiskelija antaa siitä kopion kuvataideopettajalleen. Työ- ja ajankäyttösuunnitelma liitetään portfolioon, mutta sitä ei arvioida.

Opettajan luvalla opiskelija voi tehdä tarvittaessa osan lukiodiplomistaan muussa tilassa ja/tai muuna ajankohtana kuin mikä on lukiodiplomikurssille varattu. Opettajalla on oikeus rajata opiskelijan toimintamuotoja.
Opiskelijaa suositellaan pitämään lukiodiplomikurssilla työpäiväkirjaa, jota hän hyödyntää portfolion työskentelyprosessin kuvauksessa. Työpäiväkirjaa ei jätetä arvioitavaksi.

Kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisen voi keskeyttää. Jos opiskelija suorittaa lukiodiplomikurssin jättämättä lukiodiplomityötä arvioitavaksi, hän voi edellytysten täyttyessä saada siitä hyväksytyn kuvataiteen kurssisuorituksen. Opiskelija voi uusia kuvataiteen lukiodiplomikurssin suorittamalla kurssin uudelleen.

Kuvataiteen lukiodiplomin suorittanut opiskelija saa erillisen lukiodiplomitodis- tuksen lukion päättötodistuksen liitteenä. Suoritettu lukiodiplomi merkitään lukion päättötodistuksen kohtaan ´lisätiedot´. Lukion soveltavana kurssina suoritettava lukiodiplomikurssi merkitään lukion päättötodistukseen koulun opetussuunnitelman määrittelemällä tavalla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä