5.25 Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Käsityö ja teknologia 1

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii asettamaan omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita
 • syventää ymmärrystään käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkityksestä omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä
 • arvioi omaa toimintaansa, valintojaan ja tekemäänsä tuotetta taloudellisen ajattelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista

Kurssin sisällöt ovat

 • tuotesuunnittelu omaan tarpeeseen, omia kiinnostuksen kohteita painottaen.
 • tuotteen valmistaminen oman suunnitelman pohjalta tekstiilityön ja teknisen työn materiaaleilla ja välineillä
 • Kurssilaisten mielenkiinnon mukaan asumiseen, kotiin, pukeutumiseen, korjaamiseen, vapaa-aikaan ja liikkumiseen liittyvät työt eri aihepiireistä, esimerkiksi valaisin, sisustuselementti tai soitin.
 • Projektityössä on mahdollista hyödyntää erilaisia käsityön ja teknologian menetelmiä, esimerkiksi elektroniikkarakentelu, ompelutekniikat, 3d-tulostus ja lasertyöstö.
 • Kurssin sisältö tarkennetaan jokaisen kurssin alussa yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

Kurssin arviointi

 • Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opiskelijan suoritus arvioidaan työprosessin dokumentoinnin (esimerkiksi oppimispäiväkirjan), itse- ja vertaisarvioinnin sekä jatkuvan näytön perusteella.Käsityö ja teknologia 2

 • Käsityön ja teknologian jatkokurssi, jolla voi tarvittaessa jatkaa ensimmäisen kurssin projektia tai vaihtoehtoisesti tuottaa uuden, käsityö- ja teknologiataitoja syventävän projektin.


KÄLD3 Käsityön lukiodiplomi

 • Katso tarkemmin kohdasta lukiodiplomit. Diplomin suorittaminen edellyttää kahden lukion käsityö ja tekknologia -kurssin suorittamista.KU8 Penkkarikurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osallistuu ryhmän yhteisen projektin suunnitteluun ja toteutukseen
 • pääsee toteuttamaan omaa taiteellista ilmaisuaan
 • saa varmuutta omaan taiteelliseen tekemiseensä
 • oppii hallitsemaan tapahtumatuottamisen ajankäytöllisiä, tiedollisia ja taidollisia ulottuvuuksia

Keskeiset sisällöt

 • penkkarikuvien teeman ja tekniikan suunnittelu yhdessä muiden kurssilaisten kanssa
 • penkkarikuvien toteuttaminen sovitulla tekniikalla

Kurssin arviointi

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opiskelijan suoritus arvioidaan oppimispäiväkirjan, taiteellisten harjoitustöiden sekä jatkuvan näytön perusteella.KU9 Työpajakurssi

Kuvataidekurssin suoritustapana työpajakurssi: Pakollisia kursseja (KU1 ja KU2) lukuun ottamatta kuvataiteen kurssit voidaan järjestää tarvittaessa työpajakurssina. Mikäli kurssi ei valintojen vähyydestä johtuen toteudu normaalilla tavalla, voidaan se toteuttaa työpajakurssina. Tästä sovitaan aina erikseen opettajan kanssa ja opiskelija ottaa yhteyttä opettajaan sopiakseen käytännön järjestelyistä.KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi

Katso tarkemmin kohdasta lukiodiplomit. Diplomin suorittaminen edellyttää vähintään neljän lukion kuvataiteen kurssin suorittamista.


Kansainvälisyyskurssi -
Matkalle Eurooppaan


Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • ymmärtää eurooppalaisen kulttuurin yhteisiä piirteitä ja niiden taustoja
 • saa syventävää tietoa kurssin kohteena olevan alueen yhteiskunnasta ja kulttuurista
 • perehtyy inhimilliseen ja aineelliseen kulttuuriperintöön
 • saa kokemusta projektityöskentelystä
 • oppii ottamaan vastuun omasta toiminnastaan

Sisällöt
 • kansainvälisyyden teemoja, joita voivat olla esimerkiksi jokin eurooppalainen kulttuurialue, Euroopan unioni, Unescon maailmanperintökohteet, ihmisoikeudet ja kansainvälisten järjestöjen toiminta
 • kohdealueeseen tutustuminen kirjallisten ja suullisten ennakkotehtävien avulla
 • Eurooppaan suuntautuvan leirikoulun suunnittelu yhdessä kurssin opiskelijaryhmän kanssa
 • osallistuminen leirikoulumatkalle
Arviointi

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää ennakkotehtävien tekemistä ja aktiivista osallistumista leirikoulutoimintoihin.


Kotitalous - Bon Apetit!

Bon Apetit! -kurssilla tutustutaan vieraisiin ruokakulttuureihin, jotka voivat olla joko eurooppalaisia tai kaukomaiden ruokakulttuureita. Oppilaat saavat itse valita pareittain oman ruokakulttuurin, johon perehtyvät syvällisemmin. He käyvät aineistonsa ensin opettajan kanssa läpi ja sitten esittelevät sen jokainen vuorollaan muulle opiskelijaryhmälle valiten ruokakulttuurista vähintään kuusi ydinasiaa. He valitsevat tunnille ainakin yhden pää- ja yhden jälkiruoan, jonka valmistuksen resepteineen he muulle ryhmälle esittelevät. Tämä esittely saa viedä tunnin alusta korkeintaan 15 minuuttia. Heidän ohjeidensa avulla koko ryhmä valmistaa aterian. Opettaja hankkii raaka-aineet tunneille. Kurssilla on tarvikemaksu 40 euroa/oppilas.

Projektityö:

Jokainen työpari tekee valitsemastaan ruokakulttuurista opettajalle minitutkimuksen ja valmistaa kotona siitä yhden ateriakokonaisuuden (joka on eri kuin tunnille valittu ateria). Tämä työ raportoidaan opettajalle kirjallisine ja kuvallisine materiaaleineen sovittuun päivämäärään mennessä ennen koeviikkoa.

Tämän lisäksi opettaja saattaa antaa muita tuntikohtaisia tehtäviä.Leivotaan, leivotaan

Tällä kurssilla tutustutaan eri taikinatyyppeihin leipoen jokaisesta tyypistä sekä makeita että suolaisia tuotteita. Perehdymme mm. eri kohotusaineiden ominaisuuksiin sekä käytännön toiminnan että teorian avulla sekä erityisruokavalioihin leivonnassa. Kurssilla on tarvikemaksu 30 euroa/oppilas.

Projektityö:

Oppilas tekee minitutkielman kotona jostain taikinatyypistä ja leipoo siitä jonkin leivonnaisen. Hän ottaa jokaisesta työvaiheesta kuvia ja raportoi työn eri vaiheista kirjallisesti. Työt palautetaan opettajalle sovittuun päivämäärään mennessä joko paperiversiona tai sähköpostilla.

Tämän lisäksi opettaja saattaa antaa muita tuntikohtaisia tehtäviä.
Elintarvikehygienian verkkokurssi

Kurssin tavoitteena on lisätä nuorten terveystietoisuuden parantamista ravitsemuksen keinoin sekä edistää elintarvikehygienian osaamista. Opiskelijoiden tietoisuus elintarvikealan toiminnasta ja alan yrityksistä lisääntyy. Kurssin pohjalta opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Elintarviketurvallisuusviraston, Eviran, virallinen hygieniaosaamistesti ja saada hygieniaosaamistodistus sekä hygieniapassi. Kurssin materiaalit ovat Google Drivessa ja tehtävät voidaan joko palauttaa sinne tai opettajalle sähköpostin liitteenä. Myös iTunesU-oppimisympäristö toimii yhteydenpitoväylänä.
Kurssilla on viikkotehtäviä, jotka voidaan tehdä yksilölliseen tahtiin. Kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen liittyy viikkotehtävien tekeminen sekä arviointipalautteen antaminen - varsinaista tenttiä ei ole.

Kurssin aihealueet:
* Yleistä hygieniaosaamisesta
* Elintarvikkeiden hygieniaa uhkaavat tekijät
* Mikrobiologia
* Ruokamyrkytykset
* Elintarvikelainsäädäntö
* Omavalvonta
* Elintarvikkeiden hygieeninen käsittely
* Henkilökohtainen hygienia
* Puhtaanapito
* Hygienian tulokset

Hygieniaosaamistestin suorittaminen tapahtuu opiskelijoiden omissa Normaalikouluissa erikseen sovittuina aikoina - yleensä yleisinä tentti- ja koepäivinä. Nämä päivät on sovittava ainakin viikkoa aiemmin testien hankkimista ja postitusta varten. Maksu testin suorittamisesta on 30 euroa, joka maksetaan tilille etukäteen. Testimaksu kattaa hygieniaosaamistodistuksen ja -passin hinnan, korvauksen korjaamisesta ja mm. mahdolliset postituskulut. Mikäli testiä ei läpäise ensimmäisellä kerralla, sisältyy tuohon maksuun yksi uusintayritys. Tämän jälkeen tapahtuvista testiyrityksistä tarkastetaan ja sovitaan korvaus tapauskohtaisesti. Kurssi on muuten maksuton. Hygieniaosaamistestin suorittaminen ei ole edellytys kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen.


Matka populaarikulttuuriin

(laajuus kaksi kurssia)

Kurssilla perehdytään populaarikulttuurin historiaan ja ilmenemismuotoihin eri taidelajeissa. Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa populaarikulttuurin aihepiiriin tai ilmiöön liittyvän projektin, tutkielman tai muun tuotoksen. Tässä työskentelyssä opiskelija käyttää ja kehittää tieto- ja viestintäteknologista osaamistaan. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys äidinkielen ja kirjallisuuden, musiikin ja kuvataiteen tietoihin ja taitoihin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä