Koulukohtaiset kurssit

Koulukohtaiset kurssit

14. Laskupaja (MAA14)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa peruskoulussa opittuja peruslaskutaitoja
 • tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn
 • saa tukea ja ohjausta kotitehtävien suorittamisessa

Keskeiset sisällöt

 • peruslaskutoimitukset
 • potenssilaskentaa
 • prosenttilaskentaa
 • polynomilaskentaa
 • ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisua

Kurssi ajoittuu ensimmäisen opiskeluvuoden kolmeen ensimmäiseen jaksoon. Kurssi suoritetaan osallistumalla erikseen sovittaviin harjoitusaikoihin. Kurssin suoritus perustuu läsnäoloon sekä suoritettuihin tehtäviin.

15. Differentiaalilaskennan tukikurssi (MAA15)

Tavoitteet

Kurssi tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa polynomi-, rationaali-, trigonometristen sekä juuri- ja logaritmifunktioiden käsittelytaitoja
 • syventää ymmärrystään funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta sekä derivaatasta
Keskeiset sisällöt
 • pitkän matematiikan pakollisten kurssien keskeisimmät sisällöt kursseista MAA6- MAA9.

16. Talousmatematiikka (MAA16)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää prosenttilaskennan taitojaan
 • ymmärtää talouselämässä käytettyjä käsitteitä
 • kehittää matemaattisia valmiuksiaan oman taloutensa suunnitteluun
 • vahvistaa laskennallista pohjaansa yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun
 • soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä laskelmien tekemisessä ja yhtälöiden ratkaisemisessa sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt

 • indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia
 • taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla


17. Matematiikan kokonaiskuva 1 (MAA17)

Tavoitteet

Kurssien tavoitteena on, että opiskelija

 • kertaa ja laajentaa lukion matematiikan kurssien sisältöjä
 • harjoittelee monipuolista ongelmanratkaisua
 • parantaa erilaisten sovellustehtävien ratkaisutaitoja
 • vahvistaa teknisten apuvälineiden käyttötaitojaan

Keskeiset sisällöt

 • pitkän matematiikan pakollisten kurssien keskeisimmät sisällöt kursseista MAY1, MAA2-MAA5.


18. Matematiikan kokonaiskuva 2 (MAA18)

Tavoitteet

Kurssien tavoitteena on, että opiskelija

 • kertaa ja laajentaa lukion matematiikan kurssien sisältöjä
 • harjoittelee monipuolista ongelmanratkaisua
 • parantaa erilaisten sovellustehtävien ratkaisutaitoja
 • vahvistaa teknisten apuvälineiden käyttötaitojaan

Keskeiset sisällöt

 • pitkän matematiikan pakollisten kurssien keskeisimmät sisällöt kursseista MAA6-MAA10.


19. Vaativien ylioppilastehtävien analysointikurssi (MAA19)

Tavoitteet

Kurssien tavoitteena on, että opiskelija

 • kertaa ja syventää vaikeaksi osoittautuneita lukion matematiikan oppisisältöjä
 • analysoi haastavia ylioppilastehtäviä
 • vahvistaa kykyä valita arvioitavien tehtävien joukkoon haastavia, vaikeilta näyttäviä, mutta lyhyen ratkaisun omaavia tehtäviä

Keskeiset sisällöt

 • pitkän matematiikan koko oppimäärä, jota laajennetaan syventävien kurssien sisällöilläPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä