Syventävät kurssit

Valtakunnalliset syventävät kurssit MAB7 - MAB8

7. Matemaattinen analyysi (MAB7)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin

 • ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden mittana

 • osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla

 • osaa määrittää sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon

 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kulun tutkimisessa ja funktion derivaatan sekä suljetun välin ääriarvojen määrittämisessä sovellustehtävissä.

Keskeiset sisällöt

 • graafisia ja numeerisia menetelmiä

 • polynomifunktion derivaatta

 • polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen

 • polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä

8. Tilastot ja todennäköisyys II (MAB8)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa ja monipuolistaa tilastojen käsittelytaitojaan

 • osaa määrittää tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä jatkuvien jakaumien avulla hyödyntäen teknisiä apuvälineitä

 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa, todennäköisyysjakauman odotusarvon ja keskihajonnan määrittämisessä, todennäköisyyksien laskemisessa annetun jakauman ja parametrien avulla sekä luottamusvälin laskemisessa.

Keskeiset sisällöt

 • normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet

 • toistokoe

 • binomijakauma

 • luottamusvälin käsite

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä