Koulukohtaiset kurssit

Koulukohtaiset kurssit

9. Laskupaja (MAB9)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • vahvistaa peruskoulussa opittuja peruslaskutaitoja
 • tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn
 • saa tukea ja ohjausta kotitehtävien suorittamisessa
Keskeiset sisällöt
 • peruslaskutoimitukset
 • potenssilaskentaa
 • prosenttilaskentaa
 • polynomilaskentaa
 • ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisua

10. Matematiikan kokonaiskuva (MAB10)

Kurssien tavoitteena on, että opiskelija

 • kertaa ja laajentaa lukion lyhyen matematiikan kurssien sisältöjä
 • harjoittelee monipuolista ongelmanratkaisua
 • parantaa erilaisten sovellustehtävien ratkaisutaitoja
 • vahvistaa teknisten apuvälineiden käyttötaitojaan

Keskeiset sisällöt

 • lyhyen matematiikan pakollisten kurssien keskeisimmät sisällöt kursseista MAY1, MAB2-MAB6

11. Soveltavat ylioppilastehtävät (MAB 11)

Kurssien tavoitteena on, että opiskelija
 • kertaa ja syventää vaativiksi osoittautuneita lukion lyhyen matematiikan oppisisältöjä
 • analysoi haastavampia ylioppilastehtäviä
 • vahvistaa kykyä valita arvioitavien tehtävien joukkoon haastavia, vaikeilta näyttäviä, mutta lyhyen ratkaisun omaavia tehtäviä
Keskeiset sisällöt
 • lyhyen matematiikan koko oppimäärä, jota laajennetaan syventävien kurssien sisällöillä