1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

Opetussuunnitelmaprosessi Oulun normaalikoulun lukiossa

Oulun normaalikoulun lukion opetussuunnitelmaprosessi on käynnistynyt keväällä 2015. Opetussuunnitelman perusteet vahvistettiin 27.10.2015.

Opetussuunnitelma on laadittu suoraan PedaNetiin, jossa se on ollut opettajien kommentoitavissa koko prosessin ajan. Kukin opettaja on voinut halutessaan tutustua ja osallistua opetussuunnitelmaprosessiin koko sen laatimisvaiheen ajan. Oppiainekohtaisten opetussuunnitelmien laatiminen on vastuutettu tietyille opettajille kustakin oppiaineesta.

Ennen opetussuunnitelman hyväksymistä kuullaan lukion henkilöstöä sekä varataan lukion kaikille opiskelijoille mahdollisuus ilmaista mielipiteensä opetussuunnitelmasta. Kaikilla opiskelijoiden vanhemmilla ja huoltajilla on mahdollisuus tutustua opetussuunnitelmaan sen hyväksymisen jälkeen, kun se sijoitetaan koulun verrkosivujen julkiseen osioon. Syksyllä lukionsa aloittaville opiskelijoille esitellään opetussuunnitelman pääkohdat.

Aikataulu:

Lauantaina 19.9.2015 osana syksyn Teso-koulutuspäivää osa lukion opettajista vertaili opetussuunnitelman yleisen osan muutosta voimassa olevaan opetussuunnitelmaan.

Taksvärkkipäivänä perjantaina 16.10.2015 lukion opettajat suunnittelivat koulukohtaisia syventäviä, soveltavia ja teemaopintokursseja.

Teemaopintoja täsmennettiin vielä joulukuussa 14.12.2015 yhden iltapäivän aikana. Esitetyistä malleista rehtorin johdolla toiminut työryhmä on laatinut esityksensä koulumme teemaopinnoiksi. Esitykset käsiteltiin jatkokommentoivaksi opettajakunnan yhteiskokouksessa tiistaina 23.2.2016.

Opettajakunnalla oli tunnukset perehtyä itse laatimisprosessiin ja kommentoida sitä.
Lukion OPS-tiimi työsti perusteiden yleistä osaa 31.3.2016.

Oppiainekohtaiset opetussuunnitelmat tuli olla valmiina 5.4.2016.

Koulun johtokunta käsitteli ja hyväksyi lukion opetussuunnitelman tiistaina 17.5.2016.

Opetus toteutetaan uusien lukionsa aloittavien kanssa uuden opetussuunnitelman mukaisesti lukuvuoden 2016-2017 alusta lähtien.