Pasi Hieta, Meidän koulumme

Korvaava tehtävä Pasi Hiedan luentoon


Meidän koulumme ja opetussuunnitelmamme -luennon korvaavat tehtävät (19.3.2019)

Pasi Hieta, perusopetuksen apulaisrehtori 7-9, pasi.hieta@oulu.fi puh. 029 448 3773

 1. Määrittele käsite ”toimintakulttuuri” koulukontekstissa. Käytä apuna alla olevaa opetussuunnitelman perusteiden määritelmää ja Martti Hellströmin kirjoitusta Kuinka kehittää koulun toimintakulttuuria (http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2015/09/kuinka-kehittaa-koulun.html)
 2. Katso video https://www.youtube.com/watch?v=EBsnQt2PwaA
  1. Miten videossa halutaan muuttaa koulun toimintakulttuuria?
  2. Mitä videon tavoitteiden suuntainen muutos toimintakulttuurissa vaatisi sinulta opettajana?
 3. Peruskoulun toiminta perustuu erilaisiin säännöksiin, joista tärkeimpiä ovat perusopetuslaki ja –asetus sekä opetussuunnitelman perusteet. Pohdi seuraavia:
  1. Mitkä muut seikat vaikuttavat koulun toimintakulttuuriin kuin kirjoitetut säännökset?
  2. Millä keinoilla vaikuttaisit oman koulusi toimintakulttuuriin?

Palauta vastaukset sähköpostilla torstaihin 4.4.2019 mennessä osoitteeseen pasi.hieta@oulu.fi