Eija Kumpulainen, Koulua ohjaavat seikat

Korvaava tehtävä luennolta poissaolijoille

Tutustu luentomateriaaliin ja kirjoita reilun sivun mittainen essee seuraavan tehtävänannon mukaan:
Olet opettajana lukiossa, jossa sinulle on annettu tehtäväksi olla koulun opetussuunnitelmasta vastaava opettaja. Hallitus on antanut tuntijaon ja Opetushallitus opetussuunnitelman perusteet. Vuoden kuluttua uudet opetusuunnitelmat pitää ottaa käyttöön. Tee suunnitelma siitä, miten toimit.

Palauta tehtävä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen Eija.Kumpulainen@oulu.fi torstaihin 4.4.2019 mennessä.