Opettajat aineittain

OPETTAJAT AINEITTAIN

BIOLOGIA JA MAANTIETO

Määttä Sirpa MÄS

Paasi Eija PAA

Valta-Hulkkonen Kirsi VAK

Wedman Juha WED

 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Honkanen Jari HON

Peltonen Kirsi PEK

 

ENGLANTI

Ahlfors-Juntunen Anna-Leena AHL

Kauppinen Jyrki KAJ

Marjakangas Emma MAE

Vähäkuopus Mika VÄM

 

ERITYISOPETUS

Huttula Tea HUT

Vilppola Liisa VIL

 

HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI

Hieta Pasi HIE

Honkanen Jari HON

Kuorilehto Markku KUO

Lehtinen-Itälä Katrimaija LEK

Toljamo Eemeli TOE

Mikkonen Juha MIJ

Ojakoski Matti OJA

 

KOTITALOUS

Kiiveri-Raappana Riikka KII

Ylöniemi Terhi YLÖ

 

KUVATAIDE

Haapamäki Tytti HAT

Leppänen Laura LLEL

 

KÄSITYÖ

Haapamäki Tytti HAT

Marjamaa Janne MAJ

 

LIIKUNTA

Karjalainen Ilpo KAI

Lassila Aune LAS

 

MATEMAATTISET AINEET

Hasari Matti HAS

Heimonen Ari HEA

Ijäs Eero IJÄ

Kumpulainen Eija KUE

Kupila Hellevi KUH

Lassila Katja LAK

Mansikka Hanna MAH

Veres Reka VER

Matala-aho Erkki MAT

Pietiläinen Katri PIK

Päivärinta Salla PÄI

Vaaraniemi Pekka VAP

 

MUSIIKKI

Kovanen Timo KOT

Sihvola Miia MIS

 

OPINTO-OHJAUS

Kokko Hanne KOK

 

RANSKA

Marjakangas Emma MAE

Vähäkuopus Mika VÄM

 

RUOTSI

Marjakangas Merja MAR

Santalo Juha SAJ

Skarevik Henrik SKA

Kleine Satu KLE

 

SAKSA

Heino Heli HEH

TERVEYSTIETO

Karjalainen Ilpo KAI

Kiiveri-Raappana Riikka KII

Lassila Aune LAS

Määttä Sirpa MÄS

Wedman Juha WED

Ylöniemi Terhi YLÖ

 

USKONTO JA PSYKOLOGIA

Hieta Pasi HIE

Kuorilehto Markku KUO

Lapinoja Kari-Pekka LAP

Mikkonen Juha MIJ

 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Eskola Sari ESK

Lehtola Harri LEH

Leppilahti Piita LEP

Peltonen Kirsi PEK

Toukolainen Lasse TOU

Sadinmaa Noora SAD