Koulun säännöt

Oulun steinerkoulun järjestyssäännöt luokille 1-6

(laadittu maaliskuussa 2017, tarkistettu 10.8.2018)

Nämä järjestyssäännöt on tehty koulun järjestyksen, turvallisuuden ja viihtyisyyden edistämiseksi. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia koulun oppilaita. Ne ovat voimassa kouluaikana koulualueella sekä koulualueen ulkopuolella aina osallistuttaessa koulun toimintaan.

Oppilaalla on oikeus saada opetusta ja velvollisuus osallistua siihen. Koulusta ei voi olla luvatta pois. Sairauden tai muun syyn sattuessa huoltajan on ilmoitettava siitä välittömästi luokanopettajalle.

1. Hyvä käytös
- Koulussa käyttäydytään toisia huomioiden ja kunnioittaen. Koulussa käytetään asiallista kieltä.
- Oppitunneilla säilytetään työrauha.
- Oppitunneille saavutaan täsmällisesti.
- Oppilas huolehtii annetuista koulutarvikkeista ja suorittaa annetut tehtävät.

2. Oleskelu ja liikkuminen
- Käytävillä liikutaan rauhallisesti ja toisten työrauhaa kunnioittaen.
- Ruokalassa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja annetaan kaikille ruokarauha.
- Välitunnit vietetään ulkona välituntipihalla. Välitunnille siirrytään heti ja sinne pukeudutaan sään mukaisesti.
- Koulualueelta luvatta poistuminen koulupäivän aikana on ehdottomasti kielletty.
- Luokkien 1-5 oppilaat eivät saa oleskella yläkäytävällä tai porraskäytävillä.
- Oppilaat lähtevät kotiin koulupäivien jälkeen. Koulutiloihin ei voi jäädä viettämään vapaa-aikaa ilman lupaa.

3. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
- Omat jäljet siivotaan aina. Roskat kuuluvat roskiin ja vaatteet naulakkoon.
- Koulun tavaroista pidetään hyvää huolta ja ne säilytetään niille varatuilla paikoilla.
- Oppilas on velvollinen siivoamaan aiheuttamansa sotkun tai korvaamaan aiheuttamansa aineellisen vahingon. Mahdollisista rikkoontumisista tai kadottamisista ilmoitetaan opettajalle.

4. Elektroniikan käyttö
- Oppitunneilla ja koulupäivän aikana mobiililaitteen käyttö ilman opettajan lupaa on kielletty.
- Koulun alakäytävällä ei käytetä mobiililaitteita.
- Toisesta henkilöstä otettuja kuvia tai videoita ei saa julkaista ilman ko. henkilön lupaa.

5. Turvallisuus
- Polkupyörät ja muut kulku- tai urheiluvälineet säilytetään ulkona niille osoitetuilla paikoilla. Niiden käyttö on koulupäivän aikana kielletty ilman lupaa. Lukitseminen on oppilaan omalla vastuulla. Käytävillä ei käytetä skuutteja ja skeittejä.
- Kiusaamisesta tulee välittömästi ilmoittaa aikuiselle.
- Kouluun ei saa tuoda vaarallisia esineitä tai aineita, kuten tupakkatuotteita tai veitsiä.
- Pyörällä liikkuessa koulupäivän aikana ja luistelutunneilla on kypäräpakko.

6. Kurinpitotoimet
- Oppilaalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, voidaan määrätä kurinpidollisia seuraamuksia. Näitä ovat mm. rästitöiden tekeminen tunnin/koulun jälkeen, kasvatuskeskustelu, oppitunnilta poistaminen, siivousvelvoite, kotitehtävävelvoite, esineiden haltuunotto, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.

7. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen.
Koulun järjestyssäännöt ovat nähtävillä sekä koulun nettisivuilla että luokissa. Säännöt on käyty luokissa läpi ja ne on hyväksytty opettajainkokouksessa 23.3.2017.

Rehtorin ja opettajien on puututtava lainsäädännön vastaiseen käyttäytymiseen, vaikkei järjestyssäännöissä asiasta määrättäisi / sovittaisi.

Järjestyssääntöjen seuraava tarkistuspäivä on elokuussa 2019.