Näytteilleasettajat

Tutustu yhteistyötahojen tarjoamiin palveluihin ja toimintaan koulutustapahtuman ständeillä!

Osaava Satakunnan Perusopetusfoorumissa mukana monipuolinen kattaus koulutuspäivän teemoihin liittyen valikoituja näytteilleasettajia, jotka esittelevät omaa toimintaansa ständeillä. Poikkea ja tutustu yhteistyötahojen toimintaan ja perusopetuksen henkilöstölle ja oppilaille suunnattuihin palveluihin koulutuspäivän aikana sinulle sopivana ajankohtana. 

Päivän aikana osallistujilla on myös aikaa ja mahdollisuus tutustua Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskuksen tiloihin sekä tapahtumapäivän Jatkuviin koulutuspajoihin. 

Tapatumassa näytteilleasettajina mm. 

Atea
Atea esittelee ständillään oppimisen laitteita ja uuden oppimisen välineitä (STEAM). Uusien lukutaitojen myötä on ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella oppijalla on mahdollisuus digitaaliseen oppimiseen. Saat hyviä vinkkejä digitaaliseen opettamiseen sekä laitteita että uuden oppimisen välineitä hyödyntäen. Atean pedagogit esittelevät digitaalisen oppimisen ratkaisuja ja pääsette myös testaamaan sekä oppimisen laitteita että STEAM välineistöä. Lisäksi sinulla on mahdollisuus tutustua Tiera verkkokaupan monipuoliseen tarjontaan. 
https://www.atea.fi/
https://www.atea.fi/koulut-ja-oppilaitokset/

Edita, oppimisen koulutukset.
Tarjoamme laajasti erilaisia koulutuksia opettajan ammatillisen kehittymisen ja hyvinvoinnin tueksi. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan koulutuksiimme! Ständillämme on esittelyssä muun muassa ajankohtaiset verkkokurssimme: Opettajan tunnetaidot, Monikielisen oppilaan tuki sekä Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. 
https://www.edita.fi/

HY+  Auttaa päivittämään osaamisesi
HY+ on Helsingin yliopiston omistama täydennyskoulutusyhtiö, joka tarjoaa ajankohtaista ja käytännönläheistä koulutusta työelämän tarpeisiin, työuran eri vaiheisiin. Tuoreimpaan tutkimustietoon perustuvien koulutussisältöjen avulla HY+ päivittää asiantuntijoiden osaamista, kehittää työyhteisöjen toimintaa ja edistää työhyvinvointia.  

HY+:n monipuolisesta tarjonnasta löydät hyödyllistä ja kiinnostavaa täydennyskoulutusta muun muassa opetuksen ja oppimisen, viestinnän, johtamisen sekä hyvinvoinnin aloilta. Avoimen täydennyskoulutuksen lisäksi HY+ tarjoaa räätälöityä koulutusta organisaatioille, tarpeitten ja toiveitten mukaan toteutettuna. Tervetuloa ständillemme kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista perusopetuksen koulutus- ja valmennusteemoistamme! 
https://hyplus.helsinki.fi/ 

LeaDo -
Innovatiivinen tapa oppia, mielekäs tapa opettaa 
LeaDo-oppimiskeskus on pedagoginen innovaatio, jonka avulla luokan häiriöt vähenevät ja opetuksen sekä oppimisen taso nousee. LeaDon toiminnanohjausjärjestelmän avulla oppimisprosessia ohjataan siten, että se tukee monipuolisesti oppilaan omatoimisuutta ja vähentää opettajan turhaa työtä. LeaDo on sijoitus tulevaisuuteen: Leado-oppimiskeskus paitsi edistää oppimisprosesseja, se myös tuo koulullenne merkittäviä säästöjä: oppimateriaalimenot vähenevät merkittävästi, erityisopettajien tarve vähenee, täydennyskoulutuksesta säästyy matkakulut ja sijaisjärjestelyt, ja avustajien tarve vähenee.
www.leado.fi  

Mannerheimin lastensuojeluliitto 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton materiaalia jaossa ja selailtavana opettajien ja muun koulun henkilökunnan työn tueksi. Mahdollisuus myös kysellä/tilata vanhempainiltoihin tai oppitunneille puheenvuoroja mm. mediakasvatukseen liittyen.
www.mll.fi  

OAJ
Porilaiset opettajat infoavat opetusalan ammattijärjestön eduista ja tarjoavat karkkia.
https://www.oaj.fi

Qridi
Qridi on oululainen, kansainvälisesti palkittu formatiivisen arvioinnin ja oppimisen analytiikan digitaalinen alusta perusasteille (1-9 luokat). Kivaa ja helppokäyttöistä, taitojen oppimiseen ja arviointiin keskittyvää alustaa käyttää jo joka kymmenes Suomen peruskoululainen (yli 70 000 oppilasta) lähes 20%:ssa suomalaisista kouluista. Qridi toimii työn organisoinnin ja portfolio-oppimisen työvälineenä, jossa tavoitteiden näkyväksi tekeminen ja oppimisprosessin dokumentointi auttavat oppilasta ymmärtämään enemmän juuri omasta oppimisestaan sekä löytämään omia vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita. Kokonaisvaltainen työkalu mahdollistaa monipuolisen itsearvioinnin, vertais- ja ryhmäpalautteen sekä opettajan arvioinnin. Kirjastosta on saatavilla paljon valmista ja monipuolista materiaalia oppimisen tueksi. Erilaiset yhteenvedot ja selkeät visuaaliset kuvaajat luovat hyvän pohjan jatkuvalle vuoropuhelulle. Myös huoltajille ja koulun johtajille on omat käyttöliittymänsä.
https://qridi.com/fi/ 


Rauhankasvatusinstituutti
Rauhankasvatusinstituutti (RKI) tarjoaa maksutonta täydennyskoulutusta, asiantuntevaa konsultointia ja neuvontaa sekä laadukkaita materiaaleja ja resursseja globaalin vastuun, antirasismin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä rauhan teemoista. RKI vahvistaa olemassa olevia verkostoja ja rakentaa uusia kumppanuuksia. Se tukee oppilaitoksia toimimaan aktiivisesti ja eettisesti osana globaalia yhteisöä. RKI koordinoi valtakunnallista opettajien kasvattajaverkostoa ja mentorointijärjestelmää. 

Monialaiset koulutuspaketit ja pidemmät pedagogiset prosessit laadukkaine koulutuksineen ja materiaaleineen tarjoavat konkreettista tukea opetussuunnitelmien määrittelemiin globaalikasvatuksen ja muiden rauhankasvatuksen teemojen ydinkysymyksiin ja niihin liittyviin kasvatuksellisiin tavoitteisiin. 
https://rauhankasvatus.fi/ 

RuokaTutka  
Tiedätkö mitä ruoka on, mistä se tulee ja miltä se maistuu? Otetaan yhdessä selvää! 
RuokaTutka tarjoaa maksutta tilattavia digioppitunteja, valmiita tuntikokonaisuuksia sekä materiaalia ruokakasvatuksen tueksi – Tule tutustumaan tarjontaan!
https://www.ruokatutka.fi/ 


SPR 
Tule tutustumaan SPR:n oppimateriaalipalveluihin ja hakemaan vinkkejä mm.  ensiapupainotteisiin aamunavauksiin! https://www.sproppimateriaalit.fi/web/site-42445/state-jurdkmbseiwe6mi/front-page 
https://www.punainenristi.fi/ 

Sua varten somessa 
Sua varten somessa -hanke ehkäisee häirintätilanteita somessa ja tukee häirinnän kohteeksi joutuneita lapsia ja nuoria. Sua varten somessa voitti myös Nuorisotyön tunnustuspalkinnon vuonna 2022! Hankkeen ständillä kuulet uudenlaisesta tavasta tehdä nuorisotyötä somessa ja saat kysyä sosiaalisen median ilmiöistä ammattilaisilta, jotka työskentelevät aiheiden äärellä päivittäin lasten ja nuorten kanssa. Ständillä pääset tutustumaan myös toiminnassa tuotettuihin julkaisuihin, sisältöihin ja materiaaleihin, joita voit vapaasti hyödyntää myös omassa työssäsi olit sitten opettaja, ohjaaja, koulunuorisotyöntekijä, muu kasvattaja tai kuka tahansa, joka työssään kohtaa edes välillisesti 8–21-vuotiaita.
https://loistosetlementti.fi/sua-varten-somessa/ 

Svenska nu 
Svenska nu-verkosto tukee ruotsin kielen opetusta suomenkielisissä kouluissa tarjoamalla maksutonta ruotsinkielistä kulttuuriohjelmaa kouluille. Ohjelmatarjonnassa on mm. teatteria, musiikkia, luentoja sekä erilaisia työpajoja kaikille kouluasteille. Svenska nu tuottaa myös maksutonta materiaalia ruotsin opetukseen. Tule tutustumaan Svenska nu:n toimintaan ja kulttuuri-, ohjelma- ja materiaalitarjontaan!
https://svenskanu.fi/ 

Talouskasvatus perusopetuksessa – esittelyssä Talous ja nuoret TATin palvelut 
Miten opettaa talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitoja peruskouluissa opetussuunnitelmaan perustuen? 
Talous ja nuoret TATin ständillä tutustutaan TATin palvelutarjontaan peruskoulun palveluiden osalta.  
TATin palveluita esittelee palveluasiantuntija Mia Dietrich-Isomaa.
https://tat.fi/ 


Turvanvuoksi Oy 
Turvanvuoksi Oy on ammattilaisten jatkokoulutukseen erikoistunut koulutustalo. Laajan turvallisuuskoulutustarjonnan lisäksi Turvanvuoksi Oy on mm. tuonut markkinoille Able-turvavaatteet, jotka suojaavat opetushenkilöstöä opiskelijoiden väkivaltaiselta käytökseltä. Turvanvuoksi Oy on kehittänyt PrimaEdu-konseptin lasten ja nuorten turvalliseen fyysiseen rajoittamiseen ja sen käytössä kulmakivenä on pedagoginen turvallisuus. Turvanvuoksi Oy:n tarjoamat Able-tuotteet yhdessä PrimaEdu-konseptin kanssa voivat merkittävästi vähentää sairaspoissaoloja ja lisätä turvallisuudentunnetta. 
https://turvanvuoksi.com/

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä