Osaamisen mestariksi!

Tutkaile ammattiosaamistasi - hahmota hyvinvointiasi - kehity mestariksi!

Hankkeen ytimessä on osaamisen tunnistaminen, kehittäminen ja osaamisesta kertominen. Hankkeessa parannetaan opettajien kykyä arvioida omaa ammattiosaamista kokonaisuutena sekä sen eri puolia, esitellään keinoja dokumentoida osaamistaan sekä opetellaan tapoja viestiä omasta ammattiosaamisesta. Hanke luo myös yhteyksiä opettajankoulutuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen välille. Opettajat hankkivat tietoa ja keinoja osaamisensa kehittämiseen. Opettajat saavat käyttöönsä malleja, joiden avulla oppilaat voivat kehittää elinikäisen oppimisen taitojaan. Hankkeen myötä opettajat saavat myös työkaluja oman hyvinvointinsa arvioimiseen ja kehittämiseen.

 

Ammattiosaamisen tunnistaminen, elinikäinen oppijuus, kehittyvä asiantuntijuus

 

Opettajien täydennyskoulutus on osin pirstaleista, ja opettajat saavat työstään entistä vähemmän palautetta. Suomalaiset opettajat ovat tehneet myös vähenevässä määrin osaamisen kehittämissuunnitelmia. Päivittyvien ammattitaitovaatimuksien itsearviointiin on huonosti välineitä käytettävissä. Myöskään osaamisen dokumentointiin ja siitä kertomiseen ei ole vakiintuneita työvälineitä ja malleja.

 

Suoraan asiakkaiden eli osallistujien näkökulmasta koulutustarvetta on kysytty neljältä eri kokoiselta alueelta ja niissä kaikki kontaktoidut toimijat näkivät hankkeen ja sen sisällöt tarpeellisena. Olimme yhteydessä seudullisiin opettajankoulutuksen koordinaattoreihin sekä suoraan joidenkin kuntien opetustoimen johtoihin. Hankkeeseen ovatkin jo lupautuneet mukaan O3 Keski-Suomi, jonka kautta on mukana Keski-Suomen 23 kuntaa, Osaava Satakunnan kautta 12 kuntaa, Joensuun mediakeskuksen kautta 9 kuntaa sekä Forssan seudun 5 kuntaa.

MAP-malli

Moniulotteinen opettajan osaamisen prosessimalli (MAP):
Metsäpelto, R-L., Poikkeus, A-M., Heikkilä, M., Heikkinen-Jokilahti, K., Husu, J., Laine, A., Lappalainen, K., Lähteenmäki, M., Mikkilä-Erdmann, M., & Warinowski, A. (2020, 21. helmikuuta). Conceptual framework of teaching quality: A Multidimensional Adapted Process Model of Teaching.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä