Oriveden kielipolku

Kieltenopetuksen kehittäminen ja varhentaminen sekä kielikasvatus

Varhennettu kielenopetus 2018 - 2019

 • varhennetun englannin opetuskokeilu jatkuu esiopetuksessa sekä 1. ja 2. luokilla kaikissa Oriveden kouluissa ja esiopetusta antavissa yksiköissä
 • elokuussa info esi- ja alkuopettajille
 • syyskuussa 3 h koulutus esi- ja alkuopettajille
 • varhennettu englanninopetus alkaa lokakuun lopussa 2018 ja jatkuu maaliskuun loppuun 2019 (12 x 45 min)
 • esiopetuksessa opetutuokion pituus 30 min.
 • lisäksi kielirikasteisia tuokioita arkipäivän opetuksen lomassa aina sopivissa tilanteissa esim. tervehdittäessä, ruokaillessa jne.
 • opetusta antaa oma opettaja tarvittaessa yhdessä kielenopettajan tai kielenopetukseen erikoistuneen opettajan kanssa
 • alueellisia koulutuksia ja verkostotapaamisia opettajille lukuvuoden aikana

Kieli- ja kulttuurikasvatus

 • kieli- ja kulttuuriseikkailu huhti- ja toukokuussa 2019 kaikille esi- alkuopetuksen oppilaille (n. 6 x 45 min.)
 • toteutetaan hyödyntäen Storyline-menetelmää, jossa keskeistä tarinallisuus, osallisuus, eläytyminen, tutkiminen, yhdessä tekeminen ja aktiivinen oppiminen

Kielisuihkut

 • Oriveden päiväkotien 4 - 5-vuotiaitten ryhmille (pääasiallisesti viskareille) (6 x 30 min.)
 • Leikitellään kielillä, tutustutaan kulttuuriin ja harjoitellaan muutamia sanoja
 • Toteutetaan loka-, marras- ja joulukuun aikana

Alakoulun kielenopetuksen kehittäminen

 • kehitellään uudenlaisia kielnopetuksen malleja, jossa kielenopetusta integroidaan muuhun ko. ikäluokan opetukseen
 • keskitytään 5. ja 6. luokkalaisten ruotsin ja englaniin opetukseen Rovastinkankaan koulussa, josta ideoita levitetään oriveden muihin kouluihin
 • kieli- ja kv-painotteiset opetuskokeilu

Oriveden kielipolkutiimi:

Koordinaattori: Tiina Sarisalmi

Varhaiskasvatuksen kehittäjätiimi: Veronika Nieminen ja Heidi Antila (venäjä, englanti, ranska ja saksa)
Esi- ja alkuopetuksen kehittäjätiimi:
Jaana Pellonpää, Heidi Antila ja Veronika Nieminen, Ulpu Siponen, Tiina Sarisalmi
Esi- ja alkuopetuksen kieli- ja kulttuurikasvatus: Tiina Sarisalmi
Perusopetuksen 3. - 6. luokkien yhteyshenkilö: Suvi Revonniemi
Perusopetuksen 7. - 9. luokkien yhteyshenkilö: Jenni Decandia

Seudun Kikatus-verkoston blogi: http://pirkanmaankikatus.blogspot.fi/

Tampereen Kieliä kehiin -blogi: http://kieliakehiin.blogit.tampere.fi/