Varhaiskasvatus: Kielisuihkut

Miksi kielisuihkutusta?


Kielisuihkuopetusta voidaan järjestää oppilaille kieliin tutustumiseksi. Kielisuihku voi sisältää yhden tai useamman kielen alkeita. Kielisuihkussa voidaan tutustua koulussa opetettavien kielten ohella myös kouluyhteisössä tai lähiympäristössä esiintyviin kieliin tai maailmankieliin. Tällainen kielisuihku antaa oppilaille tuntumaa maailman kielelliseen moninaisuuteen ja herättää kiinnostusta kieliä kohtaan. Kielisuihku on kestoltaan rajallinen alkaen muutamasta tunnista esimerkiksi vuoteen. Kielisuihkua voidaan järjestää monin eri tavoin joko osana koulupäivää tai esimerkiksi kerhotoimintana.
(http://www.edu.fi, kielten tukimateriaali)

Tavoitteena kielisuihkutuksessa on herättää lasten uteliaisuus ja kiinnostus vieraisiin kieliin ja innostaa heitä vieraiden kielten opiskeluun.

Kielten rikas maailma

Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. Kielen kehityksen tukeminen kytkeytyy lapsen monilukutaidon kehittymiseen. Lisäksi se on yhteydessä muun muassa lasten kulttuuriseen osaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvään laaja-alaiseen osaamiseen. Kehittyvät kielelliset taidot avaavat lapsille uusia vaikuttamisen keinoja, mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen.

Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline. Sen avulla lapsi ottaa haltuun erilaisia tilanteita ja asioita sekä toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ilmaisee itseään ja hankkii tietoa. Lasten kielellistä kehitystä tukee monipuolinen varhaiskasvatuksen kieliympäristö sekä yhteistyö huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa lapsille annetaan kannustavaa ja johdonmukaista palautetta heidän kielenkäyttö- ja vuorovaikutustaidoistaan. Lapset voivat samaan aikaan omaksua useita eri kieliä, joiden kehittyminen ja käyttäminen voi olla tilanteittain eriytynyttä.

Kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta tehdään varhaiskasvatuksessa näkyväksi yhteistyössä huoltajien kanssa. Tämä osaltaan tukee lasten kielellisten identiteettien kehittymistä.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 (Opetushallitus)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä