Varhennetun englanninopetuksen toteuttaminen


Teema-alueet

Varhennetussa englanninopetuksessa on 12 teemaa-luetta, joita kutakin harjoitellaan monipuolisesti erilaisia toiminnallisia opetusmenetelmiä käyttäen. Teema-alueita harjoitellaan aina 2 - 3 viikkoa kutakin yläpuolella olevan vuosikellon mukaisesti.

Teema-alueiden harjoittelu käynnistetään johdannolla (kyseisen teemaa-alueen tuntisuunnitelma), jonka kesto on n. 30 minuuttia. Tämän jälkeen sanastoa ja siihen liittyviä sanontoja ja vuorovaikutustilanteita harjoitellaan oppituntien lomassa lyhyempinä n. 10 - 20 minuutin oppimistuokioina ja sopivasti muihin oppiaineisiin integroituina. Opetus on tehokkaampaa ja hauskempaa, kun englantia harjoitellaan usein ja pieninä tuokioina kuin harvoin ajallisesti pitkinä kokonaisuuksina.

Opettaja pitää huolta siitä, että viikon aikana oppilas saa vähintään 45 minuuttia englannin opetusta.

 

Eheyttäminen


Englantia ja muitakin koulun kieliä on hyvä opiskella päivän mittaan erilaisissa arkisissa tilanteissa. Aamupiirissä voi tervehtiä, puhua säästä ja viikonpäivistä ja vaikka laulaa aamulaulun välillä englanniksi. Ruokaillessa voi vastata kohteliaasti yes, please ja no, thank you. Myös muut kohteliaat ilmaisut on hyvä harjoitella sopivassa asiayhteydessä (sorry, it's ok, no problem, here you are, thanks...). Tavallisimmat luokkahuonesanat ja sanonnat jäävät mieleen, kun niihin liittyy aito tilanne ja sopiva liike (stand up, sit down, quiet, please).

Oppilaita voi altistaa kielelle ja ilmaisuille, vaikka ne eivät kuuluisi opetussuunnitelman sisältöihin tai tavoitteisiin (kuten viikonpäivät tai kuukaudet). Sanastoalueita voi laajentaa oppilaitten toiveiden ja kiinostuksen mukaan. Näitä sanoja ei kuitenkaan tarvitse harjoitella tai opetella sen enempää.

Kieli- ja kulttuurikasvatus

Opetussuunnitelman mukaan alkuopetuksen englannin sisältöihin kuuluu luokan ja lähiympäristön kieliin ja kulttuureihin tutustuminen sekä oman koulun/kunnan tarjoamiin kieliin tutustuminen. Näille on oma paikkansa vuosikellossa ja omat tuntisuunnitelmansa.

Ylipäätään altistaminen monille kielille kehittää lasten aivojen toimintaa ja myöhempää kielten oppimiskykyä.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä