Esiopetus ja varhaiskasvatus

ESIOPETUKSESSA…

  • tutkitaan, kokeillaan, haistellaan, maistellaan, hankitaan taitoja, ratkaistaan ongelmia, liikutaan, leikitään, retkeillään ja välillä ollaan hiljaa., sillä ”silloin uudet asiat laskeutuvat sydämeen ja niistä tulee viisautta” (Hannele Huovi).
  • annetaan tilaa ja aikaa ajatuksien ja mielikuvien prosessointiin ja lentoon.
  • rohkaistaan ja tuetaan kaikkia suhtautumaan myönteisesti ja iloisesti oppimiseen ja koko elämään.

Esiopetus toimii varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välisenä linkkinä. Esiopetuksen tarkoituksena on parantaa lapsen oppimisedellytyksiä ja siten antaa lapselle paremmat edellytykset koulun aloittamiselle.

Esiopetus ei ole oppiainejakoista vaan se muodostuu eheytetyistä kokonaisuuksista. Esiopetuksessa pyrimme myös edistämään lasten kiinnostusta kulttuuri- ja taideharrastuksiin sekä luontoon ja ympäristöön.

Esiopetusta järjestetään Oriveden kaupungissa esiopetusluokilla tai alkuopetukseen integroituna alemman perusasteen kouluissa tai esiopetusryhmissä päiväkotien yhteydessä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen koskee vuonna 2013 syntyneitä lapsia. Orivedellä asuvien, syksyllä esiopetuksessa aloittavien lasten huoltajille lähetetään viikolla 6 kotiin kirje, jossa tiedotetaan esiopetuksesta. Kirjeen mukana on ilmoittautumislomake, joka palautetaan Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelujen toimistoon kaupungintalolle.

Ensi syksynä esiopetus alkaa to 8.8.2019.

Tiedustelut: Opetuspalvelut p. 040-133 9128