Palvelusetelin omavastuuosuus - Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Yksityisen päiväkodin varhaiskasvatusmaksu vastaa kunnallisen varhaiskasvatuksen maksua lisättynä mahdollisella yksityisen päiväkodin omavastuulisällä. Palveluntuottajalla on siis mahdollisuus periä asiakkaalta enintään 65 e/kk lisämaksua, joka lisätään 100% perheen omavastuuosuuteen. 

Perheen omavastuuosuus (ilman mahdollista lisämaksua) on maksimissaan 288€ ja pienemmällä palveluntarpeella 230€ tai 173€.
Omavastuuosuuteen vaikuttavat:

  • Perheen koko (eri tulorajat)
  • Bruttotulot 
  • Varhaiskasvatukseen käytettävä palvelusopimuksen mukainen tuntimäärä
Perhekoon mukaiset vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat ovat seuraavat:
Perhekoko Vähimmäisbruttotulo €/kk Maksuprosentti Korkein maksu (288e/kk) 
2 2136 10,7 4823
3 2756 10,7 5443
4 3129 10,7 5816
5 3502 10,7 6189
6 3874 10,7 6561

* Huomioitu indeksitarkistus 1.8.2020. Yli 147 tuntia kuukaudessa oleva varhaiskasvatuksen asiakasmaksu saa olla enintään perhekoon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kun perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

PERHE TOIMITTAA TULOTIEDOT ORIMATTILAN VARHAISKASVATUKSEEN 2 VIIKON KULUESSA HAKEMUKSEN JÄTTÄMISESTÄ

Palveluntarve vaikuttaa hintaan kertoimilla. 
- yli 147 h/kk kerroin 1 
- 85- 146 h/kk kerroin 0,8 (enintään 34 h/vk) 
- Enint. 84 h/kk kerroin 0,6 (enintään 20 h/vk)

Palvelusetelin arvo pitää määrittää uudelleen aina kun jokin omavastuuosuuteen liittyvä tekijä muuttuu. Lisäksi palvelusetelin arvoon vaikuttaa lapsen ikä (3 vuotta) ja mahdollinen tuen tarve.

Huom. Muistathan lopettaa tuet Kelalta. Kun lapsi on saanut myönteisen palvelusetelin, ei ole mahdollista saada samanaikaisesti Kelan yksityisen hoidon tukia.

Lisätietoja löydät seuraavista ohjeista 
Palvelusetelisääntökirja https://peda.net/orimattila/v/yv/palveluseteli 
Varhaiskasvastuksen asiakasmaksu https://peda.net/orimattila/v/pl3