Koulupsykologit

Asiaa Orimattilan koulupsykologeille?

Orimattilan opetuspalveluissa työskentelee kolme koulupsykologia:

Sinikka Ekonen
puh. 040 5227538
sinikka.ekonen@orimattila.fi


puh. 040 5291301


Kati Leivonen
puh. 044 781 3808
kati.leivonen@orimattila.fi

Ota yhteyttä
, jos lapsen / nuoren käytös, kehitys, oppiminen tai mieliala mietityttävät, ja vanhemmat haluavat psykologin mukaan tilanteen arvioimiseen. Voit konsultoida meitä myös ilman lapsen nimeä. Koulujen ja esiopetusyksiköiden vastuupsykologin tiedot löytyvät koulujen ja päiväkotien omilta sivuilta.

Lähetteet voi osoittaa koulupsykologeille (Sivistyspalvelukeskus, Pappilantie 2, 16300 Orimattila) ja puhelimitse voi ottaa yhteyttä kaikkiin psykologeihin. Yhteydenotto voi tulla vanhemmilta, koulun henkilöstöltä tai nuorelta itseltään.

Työmuotojamme ovat:

Konsultaatio. Joko vanhempi tai opettaja voi konsultoida lapsen tai lapsiryhmän/luokan tilanteesta suoraan psykologin kanssa. Mietimme yhdessä miten tilannetta voisi edistää. Tarvittaessa sovimme jatkotyöskentelystä.

Työryhmiin osallistuminen. Osallistumme koulujen ja esikouluryhmien yhteisöllisen oppilashuoltotyöhön.

Yhteistyö alueen muiden lasten ja nuorten työntekijöiden kanssa. Nivomme työskentelymme yhteen esim. koulukuraattorien, terveydenhoitajien ja lastensuojelun kanssa. Tarkoituksena on olla osa toimivaa verkostoa, jossa asiakas hyötyy viranomaistahojen sujuvasta yhteistyöstä.

Yhteisneuvottelut. Pyrimme aloittamaan työskentelyn yhteisneuvottelulla, johon osallistuu esikoulun tai koulun ja vanhempien lisäksi mahdollisesti muita yhteistyötahoja tilanteen mukaan. Mahdollisen psykologisen tutkimuksen jälkeen pidämme uuden yhteisneuvottelun.

Psykologinen kyky- ja / tai tunnepuolen tutkimus (sis. vanhempien tapaamiset). Arvioimme lapsen / nuoren oppimiseen, tunne-elämään ja sosiaalisiin taitoihin liittyviä tekijöitä. Tarvittaessa ohjaamme lapsen erikoissairaanhoitoon.

Hoidolliset keskustelut. Annamme tarvittava psyykkistä tukea erilaisissa tunne-elämän tai sosiaalisissa ongelmissa. Lasta / nuorta tavataan omien käyntien lisäksi yhdessä vanhempiensa kanssa ja vanhempia myös omilla käynneillään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä