Sisällysluettelo

Orimattilan esiopetussuunnitelma

Päivitys/ Sivhyval12.6.2018

1. Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma

1.1 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
1.2 Paikallinen opetussuunnitelma ja sen kehittäminen
1.3 Paikallisen opetussuunnitelman laatiminen ja keskeiset ratkaisut

2. Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet
2.1 Esiopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet
2.2 Esiopetuksen tehtävä osana oppimisen polkua
2.3 Arvoperusta
2.4 Oppimiskäsitys
2.5 Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa
2.6 Paikallisesti päätettävät asiat

3. Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri
3.1. Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet
3.2 Oppimisympäristöt esiopetuksessa
3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa
3.4. Paikallisesti päätettävät asiat

4. Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet
4.1. Monipuoliset työtavat
4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Orimattilassa
4.3 Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet
Ilmaisun monet muodot
Kielen rikas maailma
Minä ja meidän yhteisömme
Tutkin ja toimin ympäristössäni
Kasvan ja kehityn
4.4 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä
Erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat esiopetuksessa
Kaksikielinen esiopetus
4.5. Paikallisesti päätettävät asiat

5.Lapsen kasvun ja oppimisen tuki
5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
5.2 Yhteistyö huoltajan kanssa tuen aikana
5.3 Yleinen tuki
5.4 Tehostettu tuki
5.5 Erityinen tuki
5.6 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot
5.7 Paikallisesti päätettävät asiat (koottuna)
Orimattilan osuus: Yhteistyö nivelvaiheessa esiopetuksesta perusopetukseen

6. Oppilashuolto
6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö
6.2 Yhteisöllinen oppilashuolto
6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto
6.4 Oppilashuoltosuunnitelmat
6.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta

7. Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva esiopetus
7.1. Paikallisesti päätettävät asiat

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä