3.-6.lk

3.-6.lk

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit 3.- 6.-luokilla on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

 1. Kouluyhteisö ja -ympäristö
 2. Työn arvostus
 3. Säännöt, työrauha
 4. Käytöstavat
 5. Rangaistukset
 6. Kiusaaminen

Arvosana 10, erinomainen
Oppilas

 1. Toimii oma-aloitteisesti esimerkkinä kouluyhteisössä.
 2. Arvostaa esimerkillisesti omaa ja toistensa työtä.
 3. Pitää aktiivisesti yllä työrauhaa.
 4. Käyttäytyy kaikkia kohtaan kohteliaasti.
 5. Ei ole saanut rangaistuksia.
 6. Toimii aktiivisesti koulukiusaamista vastaan.

Arvosana 9, kiitettävä
Oppilas

 1. Toimii esimerkillisesti kouluyhteisössä.
 2. Arvostaa omaa ja toistensa työtä.
 3. Ylläpitää työrauhaa, noudattaa yhteisiä sääntöjä.
 4. Käyttäytyy kohteliaasti.
 5. Ei ole saanut rangaistuksia.
 6. Pyrkii estämään koulukiusaamista.

Arvosana 8, hyvä
Oppilas

 1. Suhtautuu kouluyhteisöön ja -ympäristöön myönteisesti.
 2. Osaa arvostaa omaa ja toisen työtä.
 3. Noudattaa yhteisiä sääntöjä, antaa toisille työrauhan.
 4. Käyttäytyy yleensä hyvin, on huomautuksin ojennettavissa.
 5. Ei ole saanut rangaistuksia.
 6. Ei osallistu koulukiusaamiseen.

Arvosana 7, tyydyttävä
Oppilas

 1. Suhtautuu kouluyhteisöön ja -ympäristöön joskus välinpitämättömästi.
 2. Suhtautuu joskus omaan ja toisten työhön välinpitämättömästi.
 3. Noudattaa yleensä sääntöjä. Häiritsee joskus toisten työskentelyä.
 4. Kielenkäytössä ja muussa käyttäytymisessä on huomauttamista.
 5. On saanut joitakin rangaistuksia tai lisäohjausta käyttäytymiseen.
 6. On voinut osallistua yksittäiseen kiusaustapaukseen.

Arvosana 6, kohtalainen
Oppilas

 1. Suhtautuu koulunyhteisöön ja -ympäristöön enimmäkseen kielteisesti.
 2. Laiminlyö usein tehtäviään, suhtautuu yhteiseen omaisuuteen toistuvasti välinpitämättömästi.
 3. Rikkoo koulun järjestyssääntöjä. Häiritsee usein toisten työskentelyä.
 4. Vaatii usein huomauttamista huonosta kielenkäytöstä ja käyttäytymisestä.
 5. On saanut useita rangaistuksia tai rangaistuksen väkivaltaisesta käyttäytymisestä.
 6. Osallistuu toistuvasti kiusaamiseen

Arvosana 5, välttävä
Oppilas

 1. Osoittaa suurta välinpitämättömyyttä koulunkäyntiä, kouluyhteisöä ja sen jäseniä kohtaan.
 2. Laiminlyö jatkuvasti tehtäviään.
 3. Rikkoo koulun sääntöjä jatkuvasti ja tietoisesti.
 4. Halveksii ympäristöä.
 5. Syyllistyy jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin.
 6. Osallistuu toistuvasti ja aktiivisesti kiusaamiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä